Aktualności BHP - wydanie specjalne 2018/45

  • Inspekcja Państwowej Inspekcji Pracy alarmuje: stan bezpieczeństwa pracy na polskich budowach jest niezadowalający (1)
    Aż 70% decyzji wydanych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy w związku z kontrolą placów budowy dotyczyło pracy w bezpośrednim zagrożeniu dla życia lub zdrowia pracowników. Niestety pracodawcy mają problem z bezpieczną organizacją pracy. Jakie nieprawidłowości dostrzegli inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy i jak podsumowali swoje ubiegłoroczne kontrole? Jakie są plany Państwowej Inspekcji Pracy na dalsze działania kontrolne u przedsiębiorców realizujących prace budowlane?
  • Koordynacja bhp na budowie (4)
    Przy wykonywaniu prac budowlanych można spotkać te, które w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, szczegółowych przepisach oraz w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji zostały określone jako prace szczególnie niebezpieczne. Są to przede wszystkim prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.
  • Wypadki przy pracy na budowie (5)
    Od lat budownictwo jest w czołówce najbardziej wypadkogennych gałęzi gospodarki. Analiza wypadków na placach budów wskazuje, że najwięcej z nich związanych jest z wykonywaniem różnych prac na wysokości (ponad 50% wypadków śmiertelnych w budownictwie i prawie 10% w skali gospodarki narodowej). Zagrożenia te wynikają przede wszystkim z prac na dachach (montaż elementów konstrukcji nożnych dachów i pokrycia dachowego), a także prac na rusztowaniach (izolacje termiczne, nanoszenie tynków i ich malowanie, montaż elementów tworzących elewacje).
  • Prace szczególnie niebezpieczne (9)

Aktualności BHP - cały wykaz