Aktualności BHP 2019/135 (02)

 • W jaki sposób interpretować nowe przepisy bhp na uczelniach, by uniknąć problemów podczas kontroli (3-4)
  Jak się okazuje, stosowanie w praktyce przepisów nowego rozporządzenia w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych warunków pracy i kształcenia może przysporzyć trudności. Rodzą się pytania, czy w każdym pomieszczeniu dydaktycznym trzeba zapewnić apteczkę? Czy szkoleniu bhp należy poddać tylko wskazanych w przepisach studentów i doktorantów? A co w takim razie z pracownikami uczelni, o których rozporządzenie już nie wspomina?
 • Czy wypadek przy pracy w stanie nietrzeźwości oznacza utratę odszkodowania z ZUS (5)
  Prowadzenie samochodu, w celu wykonywania czynności związanej z działalnością gospodarczą, w stanie nietrzeźwości przez poszkodowanego ubezpieczonego prowadzącego taką działalność i spowodowanie wypadku, w którym poniósł śmierć, nie oznacza, że został zerwany związek pomiędzy działalnością a zdarzeniem powodującym wypadek. W takiej sytuacji uprawnionym należy się jednorazowe odszkodowanie.
 • Czy pracodawca poniesie odpowiedzialność za wypadek przy pracy pracownika wskutek niedopełnienia obowiązków (6-7)
  Pracodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę doznaną przez pracownika wskutek wypadku przy pracy, gdy można uznać, że do zdarzenia doszło w wyniku niedopełnienia ciążących na pracodawcy obowiązków, np. w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Kiedy wykonać pomiary elektryczne dla maszyn i elektronarzędzi (8)
  W wielu firmach stosowane są różne maszyny i elektronarzędzia. Pracodawcy lub pracownicy służby bhp w takich firmach muszą zadbać, aby użytkowany sprzęt elektryczny utrzymywany był w stanie sprawności technicznej. W związku z tym często rodzi się pytanie: jak ustalić terminy wykonywania pomiarów elektrycznych dla maszyn i elektronarzędzi?
 • Legalny monitoring tylko po konsultacjach z pracownikami (9)
  Rolą każdego pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków przy pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięcia nauki i techniki. Do technicznych sposobów poprawiających bezpieczeństwo pracy zalicza się monitoring wizyjny. Jego prawidłowe wprowadzenie polega na przestrzeganiu nie tylko przepisów dotyczących bezpośrednio monitoringu pracowniczego, ale również regulacji z zakresu bhp w zakresie udziału pracowników w przedsięwzięciach poprawiających bezpieczeństwo pracy.
 • Temat numeru: Pracownicy z agencji pracy tymczasowej a koordynator bhp (10-11)
  Obecnie wiele firm zatrudnia pracowników z agencji pracy tymczasowej. Taka forma zatrudniania rodzi po stronie pracodawcy-użytkownika określone przepisami obowiązki w zakresie bhp. Jednak są kwestie nieuregulowane wprost w przepisach. Jedną z nich jest problem wyznaczenia koordynatora ds. bhp. Czy w związku z zatrudnianiem pracowników tymczasowych agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik muszą powołać koordynatora ds. bhp?
 • Jakie wymagania bhp muszą spełniać drabiny przenośne (12-13)
  Chcąc kupić drabinę przenośną do zakładu pracy, często pada pytanie: jakie wymagania stawiają przepisy wobec drabin? Czy obowiązują takie same przepisy jak w przypadku drabin używanych do celów prywatnych? Jakie oznakowanie powinna mieć drabina (dopuszczalne obciążenie, znak B , CE, PN)? czy powinna mieć deklarację zgodności?
 • Gdzie przechowywać oświadczenia o zapoznaniu pracownika z ryzykiem zawodowym (14-15)
  Czy oświadczenie o zapoznaniu pracownika z ryzykiem zawodowym powinno znaleźć się w aktach osobowych pracownika? Czy listę pracowników, którzy zapoznali się z ryzykiem zawodowym, przechowywać w osobnej dokumentacji w komórce bhp?
 • Zmęczenie a ocena ryzyka zawodowego (15)
  Czy w ocenie ryzyka zawodowego lekarza należy uwzględnić jego zmęczenie?
 • Zagrożenia podczas prac spawalniczych w ocenie ryzyka zawodowego (16)
  Jakie to są zagrożenia pierwotne, a jakie wtórne w ocenie ryzyka zawodowego prac spawalniczych?
 • Lista kontrolna dla zakładu gastronomicznego (18)

Aktualności BHP - cały wykaz