Aktualności BHP 2019/136 (02-03)

 • Zmiana zasad ochrony przeciwpożarowej budynków po tragedii w escape roomie (3)
  Na początku roku doszło w Koszalinie do tragedii w tzw. escape roomie. W wyniku pożaru zginęło pięć dziewcząt, a jeden mężczyzna został ciężko poparzony. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że do zdarzenia doszło przede wszystkim na skutek braku zapewnienia właściwej ewakuacji. W związku z tymi wydarzeniami minister spraw wewnętrznych i administracji wydał rozporządzenie zmieniające zasady ochrony przeciwpożarowej budynków.
 • Nowa dyrektywa EU w sprawie wymagań dla środków ochrony indywidualnej a krajowe przepisy (3-4)
  W kwietniu 2018 roku zaczęła obowiązywać nowa dyrektywa EU (dyrektywa EU 2016/425) w sprawie wymagań dla środków ochrony indywidualnej (środków ochrony osobistej, SOI). Czy w związku z tym zmieniło się coś w przepisach polskich w odniesieniu do odzieży roboczej?
 • Zlikwidowane szkolenia okresowe bhp dla części pracowników administracyjno-biurowych (5)
  Od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać zmiany do Kodeksu pracy, które znoszą obowiązek szkoleń okresowych bhp określonej grupy pracowników administracyjno-biurowych. wchodzące w życie zmiany wynikają z przepisów ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym.
 • Pracodawca może samodzielnie wykonywać zadania służby bhp (7)
  W jakich przypadkach pracodawcy będą mogli samodzielnie pełnić zadania służby bhp w swoim zakładzie pracy?
 • Przechowywanie akt osobowych na nowych zasadach (7-8)
  Od nowego roku obowiązują już przepisy, które pozwalają archiwizować dokumentację pracowników dużo krócej niż do tej pory. Zmianie uległ też sposób przechowywania – można już je archiwizować w formie elektronicznej. W artykule m.in. jakie jeszcze korzyści wynikają z tych zmian.
 • Temat numeru: Już są nowe przepisy bhp przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (9)
  Dnia 16 stycznia br. weszło w życie długo oczekiwane rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących. Głównym jego celem jest zapewnienie operatorom żurawi bezpiecznych warunków pracy, które uwzględniają specyfikę wykonywanego przez nich zawodu. Rozporządzenie daje też podstawę prawną do kontroli przestrzegania przepisów dotyczących warunków pracy tych pracowników.
 • Jakie są warunki zwolnienia z oskładkowania ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej (15)
  Wypłata kwot, nawet zróżnicowanych ze względu na porę wykonywania pracy, określonych w przepisach zakładowych jako ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej, powinna być traktowana w całości jako ekwiwalent za pranie odzieży i zwolniona z opodatkowania i składek ZUS.
 • Jak zapewnić właściwą temperaturę w magazynie podczas pracy (17)
  Utrzymanie optymalnej temperatury w magazynie poprzez właściwe ogrzewanie oraz stosowanie wentylacji pozwala poprawić wydajność pracy. Co prawda przepisy nie określają maksymalnej temperatury w pomieszczeniach i miejscach pracy, ale trzeba pamiętać o kilku ważnych zasadach.
 • Instrukcje bhp w magazynie wysokiego składowania (18)
  Jakie instrukcje powinny znajdować się na magazynie wysokiego składowania?
 • Przykładowa procedura przeciwdziałania mobbingowi (19)
  Każda firma powinna posiadać tzw. politykę antymobbingową. Dokument, w formie wewnętrznego zarządzenia lub regulaminu, ma na celu opisanie procedur postępowania w przypadku podejrzenia o wystąpienie zjawisk mających cechy mobbingu. Polityka antymobbingowa chroni pracodawcę, jednocześnie dając pracownikom możliwość podjęcia konkretnych działań w przypadku podejrzenia o stosowanie mobbingu w danym zespole. Ponadto w przypadku ewentualnego zgłoszenia przez pracownika zaistnienia sytuacji mobbingowej do Inspekcji Pracy lub Sądu Pracy pracodawca może bronić się, informując, że pracownik nie wykorzystał dostępnej procedury wewnętrznej, której celem jest przeciwdziałanie zjawiskom mającym znamiona sytuacji niedozwolonej prawem.

Aktualności BHP - cały wykaz