Aktualności BHP - Substancje Niebezpieczne 2019/45

 • Jak sprawdzić, czy dana mieszanina jest rakotwórcza lub ma działanie mutagenne (1)
  Podstawowym dokumentem dla pracodawcy odnoszącym się do substancji rakotwórczych lub o działaniu mutagennym jest rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy. Jednak w rozporządzeniu tym nie ma szczegółowego wykazu takich substancji i preparatów. Gdzie zatem sprawdzić, czy dana mieszanina jest wskazana jako rakotwórczy lub ma działanie mutagenne?
 • Poziom hałasu w biurach typu open space (2)
  W firmie zatrudniającej programistów komputerowych wystąpił problem ze skargami pracowników na nadmierny hałas po zakupieniu kilku nowych laptopów.
 • Wentylacja na stanowisku pracy przy pomiarze stężenia poniżej 0,1 NDS (3)
  Na stanowisku pracy technik lakieruje małe elementy (lakier: substancja drażniąca, niebezpieczna). W pomieszczeniu znajduje się wentylacja ogólna. Pomiar stężenia substancji wykonany na stanowisku pracy wynosi poniżej 0,1 NDS. Czy w tej sytuacji istnieje obowiązek zastosowania również wentylacji miejscowej, mimo że wentylacja ogólna zapewnia nam odpowiednie parametry środowiska pracy? Jak należy interpretować zapisy w kartach charakterystyki?
 • Przechowywanie środków chemicznych (3)
  Do zakładu pracy zamawiane są szafy laboratoryjne przeznaczone do składowania odczynników chemicznych stwarzających zagrożenie (szafy nie są przeznaczone do składowania substancji palnych). Jakie dokumenty musi mieć taka szafa (instrukcje obsługi, certyfikaty zgodności)?
 • Rejestry pracowników narażonych na działanie czynników szkodliwych (4)
  Jak prowadzić rejestr pracowników narażonych na czynniki biologiczny? Czy można utworzyć rejestr raz i potem tylko co roku dodawać pracowników, którzy zaczynają pracę? Jeśli jest to rejestr papierowy, to czy wystarczy na odrębnej kartce dopisywać pracowników, czy też co roku tworzyć nowy rejestr? Jak powinna wyglądać współpraca z działem kadr, w jaki sposób kadry powinny informować pracownika bhp o zmianach, aby te rejestry były dobrze prowadzone?

Aktualności BHP - cały wykaz