Aktualności BHP - Substancje Niebezpieczne 2019/49

  • Gdzie zgłosić rozpoczęcie działalności w zakresie produkcji odlewów (1)
    Firma rozpoczyna działalność w zakresie produkcji odlewów ze stali, żeliwa oraz aluminium. Pracodawca powinien zgłosić rozpoczęcie działalności do Państwowej Inspekcji Pracy, Społecznego Inspektora Pracy i Urzędu Dozoru Technicznego. Czy istnieją inne instytucje, gdzie należy zgłosić tę działalność?
  • Oznakowanie mieszanin chemicznych przechowywanych w kolbach (2)
    Jakie są wymagania dotyczące oznakowania mieszanin chemicznych przygotowywanych w laboratorium w firmie produkcyjnej?
  • Mleko jako środek ochronny (4)
    Czy mleko może być stosowane jako środek ochronny i może zabezpieczyć pracowników przed działaniem czynników szkodliwych, takich jak substancje chemiczne, rakotwórcze?

Aktualności BHP - cały wykaz