Aktualności BHP 2020/158 (05)

 •  Nowości
  • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców – o jakiej pomocy mowa (3)
   W związku z epidemią koronawirusa pracodawcy mogą otrzymać od państwa wsparcie w postaci m.in. dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób oraz środki na składki na ubezpieczenia społeczne. Przysługuje ono w ramach ustawy antykryzysowej. Ile dokładnie wyniesie ta pomoc?
 • Przepisy z komentarzem
  • Po odwołaniu stanu epidemii inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy ruszą ze zdwojoną siłą (6)
   Komunikat Głównego Inspektora Pracy dotyczący znacznego ograniczenia działalności kontrolnej nie oznacza zawieszenia przestrzegania przepisów i zasad bhp. Wraz z ustaniem stanu epidemii inspektorzy wrócą do kontroli i zweryfikują skargi pracowników, które regularnie napływają w czasie epidemii. Sprawdzą też, czy wydane w toku wcześniejszych kontroli środki prawne zostały zrealizowane.
  • Zmiana przepisów o badaniach lekarskich pracowników na czas epidemii (7)
   Dzięki szybkiej nowelizacji ustawy o COVID-19 zmianie uległy też przepisy dotyczące profilaktycznych badań lekarskich pracowników (na czas epidemii). Zmiany te rozwiązują problemy z przeprowadzaniem badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników i wystawianiem skierowań na te badania.
  • Zmiany funkcjonowania sądów pracy (8)
   W czasie epidemii koronawirusa sądy pracy praktycznie zawiesiły swoją działalność. Równocześnie weszło w życie bardzo wiele przepisów uchwalonych w związku z COVID-19. Każdy pracodawca powinien zatem wiedzieć, jak teraz przebiega postępowanie sądowe. Brak wiedzy na ten temat może mieć negatywne skutki procesowe.
 • Temat numeru
  • Maska masce nierówna, czyli jak skutecznie chronić się przed wirusami (10)
   Stosowanie środków ochrony osobistej to teraz nie tylko zachowanie zdroworozsądkowe, ale też wymóg prawny. W kwietniu obowiązkowe stało się stosowanie płynów do dezynfekcji i rękawiczek w sklepach. A co z maseczkami? Żeby noszenie maseczki miało przełożenie na realną ochronę pracowników, warto wiedzieć, kiedy i jakie maseczki kupić, ale też w jaki sposób właściwie je zakładać i zdejmować.
 • Warunki pracy
  • Obsługa urządzenia technicznego przed wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego (12)
   Obowiązkiem pracodawcy jest dostarczenie pracownikom narzędzi pracy korespondujących z umówioną pracą. Część z nich to urządzenia techniczne w rozumieniu przepisów o dozorze technicznym, do których obsługi niezbędne są oficjalnie potwierdzone kwalifikacje. czy pracownik, który zdał egzamin i czeka a zaświadczenie kwalifikacyjne może być dopuszczony do obsługi np. wózka jezdniowego podnośnikowego z mechanicznym napędem podnoszenia? Czy jednak warto poczekać do formalnego potwierdzenia kwalifikacji?
  • Badania lekarskie przy zmianie nazwy stanowiska pracy (13)
   Zatrudnienie pracownika na innym stanowisku pracy wiąże się z koniecznością spełnienia przez pracodawcę, między innymi, obowiązków związanych z profilaktycznymi badaniami lekarskimi. Obowiązkiem pracodawcy, warunkującym bezpieczne wykonywanie przez pracownika obowiązków służbowych na zmienionym stanowisku, jest skierowanie tego pracownika na badania lekarskie pod kątem predyspozycji zdrowotnych do pracy na zmienionym stanowisku.
  • Badania okresowe elektronarzędzi ręcznych (14)
   Właściciel lub użytkownik odpowiada za stan techniczny elektronarzędzi – tak wynika z przepisów. Nie określają one jednak zakresu i częstotliwości badań okresowych elektronarzędzi ręcznych. Osoby wykonujące ich sprawdzenia muszą więc korzystać z odpowiedniej wiedzy technicznej.
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Ryzyko zawodowe piekarza według metody matrycy ryzyka PN-N-18002:2011 (16)
   Istnieje wiele różnych znanych i wykorzystywanych metod przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego, ale przepisy nie preferują żadnej z nich. Dlatego to pracodawca, na wniosek zespołu oceniającego ryzyko, powinien podjąć decyzję o wyborze danej metody. Dla osób dokonujących oceny ryzyka zawodowego po raz pierwszy lub raz na jakich czas radzimy zastosować metodę prostą, a zarazem skuteczną i szybką wg Polskiej Normy PN-N-18002:2011.
 • Szkolenia bhp – pytania i odpowiedzi
  • Karta szkolenia wstępnego dla ucznia na praktykach. Czy muszę ją sporządzić? (20)
   Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów niebędących pracownikami. Przepis ten pełni funkcję ochronną, wobec czego, w odniesieniu do praktykantów, pracodawca ma obowiązek stosować wszystkie przepisy i zasady bhp w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do ochrony ich zdrowia i życia.

Aktualności BHP - cały wykaz