Aktualności BHP 2020/160 (06)

 •  Nowości
  • Powrót do „normalnej” pracy to czas aktualizacji ocen ryzyka (3)
   Przy organizacji powrotu pracowników do pracy stacjonarnej kluczowe jest określenie czynników ryzyka na konkretnych stanowiskach pracy związanych z możliwością rozprzestrzeniania się COVID-19. Pracownicy służby bhp powinni też dokonać korekty oceny ryzyka i uwzględnić w niej wszystkie potencjalne nowe zagrożenia, ale nie tylko dla zdrowia fizycznego. Szczególną uwagę należy zwrócić na stan psychiczny pracownika.
  • Procedura ochrony przed koronawirusem (5)
   Określając procedurę postępowania w przypadku zagrożenia koronawirusem należy posłużyć się zaleceniami Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla pracodawców. Na wstępie należy opisać, co to jest za wirus i jakie niesie za sobą skutki dla układu oddechowego i krążenia. Należy wskazać też właściwe postępowanie zapobiegawcze. W artykule przedstawiono gotową procedurę ochrony pracowników w zakładzie pracy.
 • Przepisy z komentarzem
  • Czas pracy, przestój ekonomiczny i terminy kontroli obiektów budowlanych – nowe wyjaśnienia (7)
   Sprawdź, jak długo można stosować rozwiązania ze specustawy COVID-19 związane z czasem pracy. Przekonaj się także, jak liczyć wynagrodzenie zleceniobiorców na tzw. przestoju ekonomicznym. Co zrobić w sytuacji, gdy w czasie epidemii upłynął termin kontroli instalacji elektrycznych i budynków. Poznaj odpowiedzi resortów pracy i rozwoju na pytania naszych Czytelników.
 • Służba bhp
  • Praca zdalna a obowiązek konsultacyjny z pracownikami oraz komisją bhp (8)
   Zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa pracy jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy. Decyzje w zakresie działań podejmowanych w sferze bhp nie są jednak prywatną sprawą zatrudniającego. Jego obowiązkiem jest bowiem konsultowanie z pracownikami lub ich przedstawicielstwem wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Szczególnym przedmiotem konsultacji w ostatnim czasie powinna być praca zdalna, wykonywana w celu przeciwdziałania COVID-19.
  • Badanie alkomatem w czasie epidemii (9)
   Stosowanie alkomatów z wymiennymi jednorazowymi ustnikami w większym stopniu redukuje możliwość narażenia pracowników na COVID-19 niż alkomaty niewyposażone w takie ustniki. Ale czy pracodawca może sprawdzić stan trzeźwości pracownika?
 • Temat numeru
  • Pracownik niepełnosprawny w ocenie ryzyka zawodowego (10)
   Przedstawiamy ocenę zagrożeń i ryzyka zawodowego na stanowisku pracy pracownika niepełnosprawnego (z niedowładem kończyn dolnych, poruszającego się na wózku inwalidzkim), zatrudnionego przy obsłudze monitora ekranowego. Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego została wykonana metodą PHA.
 • Praca i obowiązki pracownika
  • Zwolnienia w dobie koronawirusa. Z czego skorzysta osoba bezrobotna lub poszukująca pracy (12)
   Nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy wprowadziło wiele ułatwień dla zainteresowanych. Przepisy przewidują szczególny sposób postępowania przy „prerejestracji” osoby bezrobotnej albo poszukującej pracy w okresie epidemii koronawirusa. Sprawdź, jakie usługi i instrumenty rynku pracy są dostępne dla osób, które straciły pracę w ostatnim czasie.
  • Palarnia w zakładzie pracy (13)
   Zagadnienia związane z paleniem tytoniu zostały uregulowane w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W świetle postanowień tej ustawy zabrania się palenia wyrobów tytoniowych w pomieszczeniach zakładu pracy. Czy w związku z tym pracodawca może zorganizować palarnię na swoim terenie? A może ma taki obowiązek?
  • Odzież robocza a ubranie służbowe (13)
   Bez względu na to, czy pracodawca zapewnia pracownikom odzież roboczą, czy ustalony przez siebie asortyment sortów mundurowych, musi zapewnić możliwość przebrania się w pracy. Ale czy pracodawca może przydzielić pracownikom administracyjno-biurowym (praca na recepcji) odzież roboczą, np. w postaci białych bluzek i granatowych spódnic i nakazań korzystanie z nich w pracy? Czy są różnice między odzieżą roboczą a ubraniem służbowym?
 • Warunki pracy
  • Amputacja palców jako kryterium wypadku ciężkiego (14)
   Czy uraz zmiażdżenia stopy i długotrwały pobyt w szpitalu (około 2 miesięcy) zakończony amputacją palców stoły I-III do paliczków bliższych spełnia kryteria wypadku ciężkiego?
  • Zagrożenia na stanowisku pracy chirurga plastycznego (15)
   Chirurg plastyczny jest narażony na wiele czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w swojej pracy. Przygotowując się do szkolenia bhp pracownika, trzeba na wstępie rozpoznać najczęstsze zagrożenia na tym stanowisku pracy, tak aby móc zastosować odpowiednią ochronę przed nimi. O zagrożeniach i sposobach ochrony należy poinformować pracowników w czasie pierwszej fazy szkolenia. Są to fundamentalne informacje, które pomogą zmniejszyć liczbę wypadków w czasie pracy.

Aktualności BHP - cały wykaz