Aktualności BHP 2020/163 (08)

 • Temat numeru: Postępowanie w razie wypadku stażysty
  Staż to nabywanie przez bezrobotnego albo studenta umiejętności praktycznych do pracy. Polega na wykonywaniu zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Stażystę do pracodawcy kieruje urząd pracy lub uczelnia. Tak jak każdy inny pracownik, także stażysta może ulec wypadkowi podczas pracy, jak i w drodze do/z pracy. Kto sporządza wtedy dokumentację wypadku takiej osoby? Jakie dokumenty wypełnić? Czy postępowanie czymś się różni? Nasz ekspert wyjaśnia wszelkie wątpliwości.
 • Dozór techniczny dla urządzeń ciśnieniowych – jest projekt rozporządzenia
  Do konsultacji trafił właśnie projekt nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu. Zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców wydłużono m.in. okres pomiędzy kolejnymi terminami badań. Jakie jeszcze zmiany przygotował resort rozwoju?
 • Resort pracy podsumował wsparcie finansowe w ramach tarcz antykryzysowych
  Choć kolejne tarcze antykryzysowe zostały przygotowane głównie z myślą o wsparciu przedsiębiorców i pracowników, z pomocy skorzystały też podmioty ekonomii społecznej.
 • Monitor z wklęsłym ekranem jako narzędzie pracy – co na to przepisy
  Monitory ekranowe wykorzystywane w czasie pracy nieustannie się zmieniają – czego nie można powiedzieć o przepisach normujących wykonywanie zadań przy ich użyciu. Rozporządzenie w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe weszło w życie w 1998 roku, kiedy na rynku dominowały monitory kineskopowe. Obecnie dominują płaskie ekrany LCD, a stosunkowo nowym „wynalazkiem” jest monitor wklęsły. Czy taki ekran może być narzędziem pracy i czy inspektor PIP nie zakwestionuje tego w czasie kontroli?
 • Kamera w rękach inspektora Państwowej Inspekcji Pracy – czy może jej używać
  W toku postępowania kontrolnego inspektor pracy ma prawo do utrwalania przebiegu i wyników oględzin za pomocą aparatury i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku. Oględziny dotyczą obiektów, pomieszczeń, stanowisk pracy, maszyn i urządzeń oraz przebiegu procesów technologicznych i pracy. Użycie aparatu fotograficznego lub dyktafonu nie budzi więc wątpliwości. Co jednak z urządzeniami, które rejestrują jednocześnie obraz oraz dźwięk, np. kamera cyfrowa czy smartfon? Rozważmy tę kwestię.
 • Weryfikacja telefoniczna poprzedzająca kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy w czasie epidemii COVID-19
  Od 22 czerwca 2020 r. zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Pracy inspektorzy pracy wznowili swoje działania kontrolne i nadzorcze w pełnym zakresie. Wprawdzie procedura kontroli zawarta w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy nie uległa zmianie, jednak w praktyce kontrole realizowane są z uwzględnieniem reżimu sanitarnego w związku z epidemią. Nowością w zakresie procedury kontrolnej jest kontakt telefoniczny z pracodawcą przed rozpoczęciem kontroli w celu ustalenia obowiązujących u pracodawcy procedur sanitarnych.
 • Lista kontrolna do oceny ryzyka zawodowego w zakładzie gastronomicznym
  Choć przepisy dotyczące oceny, dokumentowania i informowania pracowników o ryzyku zawodowym nakładają na pracodawców obowiązki w tym zakresie, to w praktyce właśnie pracownicy służby bhp są ich bezpośrednimi wykonawcami. Żeby ułatwić przeprowadzanie takiej oceny i kontrolę stanu bhp w firmie, a co za tym idzie – podjęcie skutecznych działań zapobiegających wypadkom i innym niekorzystnym dla zdrowia pracowników zdarzeniom w zakładach gastronomicznych przedstawiamy podstawowe zasady działania w tym zakresie.
 • Aktualizacja oceny ryzyka zawodowego o COVID-19 – praktyczny wzór
  Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania tych prac. Nowe zagrożenie, jakim jest koronawirus, może nasuwać wątpliwości w zakresie potrzeby aktualizacji oceny ryzyka. Jeśli jednak zdecydujesz się dokonać aktualizacji oceny ryzyka, warto skorzystać z gotowego wzoru przygotowanego przez naszego eksperta.
 • Wirusy w ocenie ryzyka
  Jeżeli w dotychczasowej ocenie ryzyka zawodowego jako źródło zagrożenia zostały wymienione wirusy, to nie trzeba aktualizować oceny ryzyka zawodowego. A co z działaniami profilaktycznymi?
 • Upały, praca biurowa, omdlenia i koronawirus – wakacyjne wyzwania dla pracowników bhp
  Miesiące letnie dla pracowników administracji tradycyjnie stają się prawdziwym wyzwaniem. Ten rok jest jednak wyjątkowy – lato upływa pod znakiem walki z epidemią, która znacznie utrudnia normalne funkcjonowanie biur i urzędów. Dlatego służby bhp, szczególnie w lipcu i sierpniu, powinny prowadzić wzmożone działania prewencyjne i informacyjne. Wszystko po to, by zapewnić pracownikom optymalny stan bezpieczeństwa.
 • Pracodawca nie musi uzgadniać swoich decyzji ze służbą bhp
  Służba bezpieczeństwa i higieny pracy pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp. Z takiego usytuowania służby bhp w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pracy widać, że pracodawca powinien, (ale nie musi) korzystać z funkcji doradczych służby bhp i realizować jej wnioski czy zalecenia. Nie ma jednak żadnego zapisu w prawie pracy zobowiązującego pracodawcę do korzystania z funkcji doradczej służby bhp.
 • Szkolenie bhp w formie e-learningu
  Szkolenia okresowe bhp z wykorzystaniem Internetu mogą być prowadzone wyłącznie dla wybranych grup zawodowych. Egzamin po zakończeniu takiego szkolenia zawsze musi się odbyć przed komisją egzaminacyjną. Oprócz zalet takiego szkolenia e-learning ma też wiele wad.
 • Wypadek pracownika na rowerze w drodze z pracy – jaka kwalifikacja
  Pytanie: Pracownik na co dzień przemieszcza się na rowerze do pracy i z pracy. W drodze do domu, będąc przed klatką schodową, podniósł rower w celu wniesienia go do budynku. W trakcie wykonania tej czynności poczuł silny ból w okolicy kręgosłupa lędźwiowego. Następnie udał się do lekarza i otrzymał zwolnienie lekarskie. W dokumentacji lekarz wpisał M.54. – Bóle grzbietu. Pracownik zgłosił wypadek w drodze z pracy do domu. Czy można uznać takie zdarzenie za wypadek w drodze z pracy?
 • Postępowanie w przypadku krwotoku
  Na początku należy wyjaśnić, czym jest krwotok. Krwotokiem nazywamy znaczny wypływ krwi. W pierwszej pomocy rozróżniamy 3 rodzaje krwotoków: wewnętrzny, zewnętrzny pośredni (mieszany) oraz zewnętrzny. W jaki sposób szybko i skutecznie zatamować krew?

Aktualności BHP - cały wykaz