Aktualności BHP 2020/164 (09)

 • Temat numeru: Powstrzymanie się od pracy a skierowanie na wcześniejsze badania lekarskie
  Gdy pracownik wykonujący prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej uzna, że jego aktualna dyspozycja nie gwarantuje bezpiecznego wykonywania pracy, wówczas może powstrzymać się od wykonywania pracy. Wprawdzie przepisy nie łączą korzystania z powyższego uprawnienia z zagadnieniem profilaktycznych badań lekarskich, ale nie można wykluczyć, że w szczególnych przypadkach pracodawca będzie miał prawo skierować pracownika na weryfikację jego zdolności zdrowotnych do wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej.
 • Wkrótce zmiana zasad delegowania pracowników
  Trwają prace nad ustawą, której celem jest wdrożenie postanowień unijnej dyrektywy w sprawie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Nowe przepisy ograniczą okres delegowania pracowników do 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia tego okresu o kolejne 6 miesięcy na podstawie powiadomienia złożonego inspekcji pracy. Poznaj szczegóły planowanych rozwiązań.
 • Praca zdalna przedłużona o kolejne 3 miesiące
  Praca zdalna została zaplanowana jako rozwiązanie tymczasowe, służące przeciwdziałaniu COVID-19, a przepisy, które ją określają, mają utracić moc 4 września 2020 r. Czy pracodawcy mogą liczyć na wydłużenie okresu zastosowania pracy zdalnej? Zwłaszcza że epidemia wcale nie ustępuje.
 • Pakiet mobilności uchwalony – ważne zmiany w czasie pracy kierowców
  8 lipca br. Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził, bez żadnych poprawek, trzy akty prawne składające się na tzw. pakiet mobilności. Pakiet miał być opublikowany w sierpniu w Dzienniku Urzędowym.
 • Nowy tekst jednolity Kodeksu pracy
  Z końcem lipca 2020 r. pojawił się nowy ujednolicony tekst ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Został opublikowany w Dzienniku Ustaw pod poz. 1320.
 • Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała raport z kontroli za 2019 rok
  W 2019 roku Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła ponad 73,3 tys. kontroli. Interwencje inspektorów pracy pozwoliły na likwidację 60,4 tys. przypadków bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników. Inspektorzy realizowali również nowe obowiązki związane z wdrożeniem programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jakie wnioski płyną z tego raportu?
 • Czy zakażenie nauczyciela koronawirusem będzie wypadkiem przy pracy
  Zgodnie z zapowiedziami ministra edukacji od 1 września uczniowie i nauczyciele maja wrócić do szkół. Kwestią dyskusyjną jest to, czy szkoły są do tego już przygotowane. Ale pytanie, jakie się teraz nasuwa w pierwszej kolejności, dotyczy możliwego zakażenia nauczycieli w szkole COVID-19. Czy takie zdarzenie będzie uznane za wypadek przy pracy?
 • Ile osób może pracować jednocześnie na rusztowaniu
  Pytanie: Mam pytanie w zakresie budowy i eksploatacji rusztowań. Ile osób jednocześnie może pracować na rusztowaniu czy podeście? Jaka jest wymagana dokumentacja dla budowanego rusztowania i prowadzenia na nim prac?
 • Przesłanie protokołu powypadkowego inspektorowi pracy
  Wypadek przy pracy – ciężki, zbiorowy lub śmiertelny generuje obowiązek zawiadomienia o tym fakcie okręgowego inspektora pracy. Protokół powypadkowy dotyczący takich wypadków powinien być niezwłocznie doręczony przez pracodawcę właściwemu inspektorowi pracy. Niestety bardzo ogólny przepis, który to reguluje, może w praktyce utrudniać prawidłową realizację wspomnianego obowiązku.
 • Zagrożenia na stanowisku pracy sprzedawcy w sklepie
  W czasie prowadzenia szkolenia bhp trzeba bezwzględnie omówić zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników. To bardzo ważne, gdyż pracownicy, szczególnie dużych marketów, narażeni są na wiele czynników szkodliwych i uciążliwych, które wpływają na ich bezpieczeństwo. Żeby stosować ochronę przed zagrożeniami, najpierw należy zidentyfikować zagrożenia najczęściej występujące na stanowisku pracy. Będzie w tym pomocna dobrze przygotowana ocena ryzyka zawodowego.
 • Koszty przerwanego szkolenia. Czy pracownik musi je zwrócić pracodawcy
  Nabycie lub podwyższenie kwalifikacji przez pełnoletniego pracownika z zamiarem zdobycia umiejętności wymaganych przy wykonywaniu nowego zawodu (piastowaniu nowego stanowiska) wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów przez pracownika albo pracodawcę. Jakie możliwości ma pracodawca w sytuacji gdy pracownik nie dotrzymał spoczywających na nim zobowiązań co do ukończenia szkolenia i wypowiedział umowę o pracę?
 • Czy ukąszenie przez owada jest wypadkiem przy pracy
  Pytanie: Pracownik zgłasza, że podczas pracy został ugryziony przez owada w twarz (policzek). Po konsultacji lekarskiej otrzymuje dokumentację z opisem, że jest to ukąszenie przez niejadowitego owada. Czy takie ukąszenie może być traktowane jako uraz zgodnie z definicją wypadku przy pracy? Pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie na 5 dni.
 • Pierwsza pomoc w przypadku poparzeń
  W pierwszej pomocy poparzenie jest rozumiane jako uszkodzenie skóry powstałe w wyniku działania jednego z 4 czynników na skórę poszkodowanego – wysokiej temperatury, czynników chemicznych, prądu elektrycznego oraz promieniowania. Jak postępować w takich przypadkach?

Aktualności BHP - cały wykaz