Aktualności BHP 2020/165 (09-10)

 •  Nowości
  • Nowa definicja mobbingu może przysporzyć wiele problemów (3)
   Trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy w zakresie dotyczącym definicji mobbingu. Chodzi o jej rozszerzenie o kategorię rozróżniającą wysokość wynagrodzenia ze względu na płeć. Jednak zdaniem eksperta rozszerzenie definicji mobbingu o tę kwestię już teraz budzi sporo wątpliwości. Dlaczego?
  • Do kiedy stosować rozwiązania antykryzysowe (4)
   Na początku września mija okres obowiązywania niektórych przepisów tarczy antykryzysowej. Jaki to ma wpływ na antykryzysowe rozwiązania? Które z nich nadal można stosować?
 • Przepisy z komentarzem
  • Właściwe oznaczenie pracodawcy na nowym wzorze karty szkolenia wstępnego (6)
   Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnianie pracownikom szkoleń bhp, które następnie powinny zostać właściwie udokumentowane. Służą do tego nie tylko programy szkolenia, ale w szczególności karty szkolenia wstępnego. Taka karta, wypełniona zgodnie z obowiązującym wzorem, powinna zawierać oznaczenie pracodawcy. Ale określenie - Dane pracodawcy - nie jest zbyt precyzyjne. Jakie informacje należy zatem umieszczać?
 • Orzecznictwo sądowe
  • Na wysokość odszkodowania za wypadek przy pracy ma wpływ współodpowiedzialność pracownika (7)
   Do odpowiedzialności pracodawcy wobec pracownika wynikającej z art. 430 Kodeksu cywilnego (odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobom trzecim) ma zastosowanie reguła, która pozwala na ustalanie wysokości odszkodowania (zadośćuczynienia) należnego pracownikowi przy uwzględnieniu faktu ewentualnego przyczynienia się poszkodowanego pracownika do szkody.
 • Temat numeru
  • Wymagania bhp na stanowisku blacharza samochodowego (8)
   Warsztat blacharski jest miejscem, w którym dokonywana jest naprawa karoserii. Warunki pracy blacharza są zróżnicowane, w zależności od rodzaju i charakteru wykonywanych robót. Praca odbywa się przeważnie w pozycji stojącej, a blacharz pracuje najczęściej w pomieszczeniach zamkniętych. Blacharz samochodowy jest narażony na wiele czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracy. Jakie minimalne wymagania bhp powinien spełniać warsztat blacharski?
 • Pytania i odpowiedzi
  • Jak prowadzić rejestr pracowników narażonych na czynniki biologiczne (12)
   Czy można utworzyć rejestr raz i potem tylko co roku dodawać pracowników, którzy zaczynają pracę? Jeśli jest to rejestr papierowy, to czy wystarczy na odrębnej kartce dopisywać pracowników, czy też co roku tworzyć nowy rejestr? Jak powinna wyglądać współpraca z działem kadr, w jaki sposób kadry powinny informować behapowca o zmianach, aby te rejestry były dobrze prowadzone?
  • Czy trzeba opłacać składki ZUS od wynagrodzenia społecznego inspektora pracy (13)
   Czy od dodatkowego wynagrodzenia, które otrzymuje pracownik z tytułu pełnienia funkcji społecznego inspektora pracy, należy opłacać składkę na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne?
 • Obowiązki pracodawcy
  • Gdy pracownik poinformuje o kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem (14)
  • Na jakiej podstawie przetwarzać dane pracownika w orzeczeniu o niepełnosprawności (15)
   W orzeczeniu o niepełnosprawności znajdują się nie tylko zwykłe dane osobowe ale też dane szczególnej kategorii – informacja o niepełnosprawności i przypisany jej symbol. Kto może mieć dostęp do tych informacji? I na jakiej podstawie pracodawca może je przetwarzać?
 • Szkolenia bhp – pytania i odpowiedzi
  • Szkolenie okresowe dla kierowników. Czy pracodawca może być jego organizatorem (16)
   Czy organizatorem szkolenia dla kadry kierowniczej może być wyłącznie jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w dziedzinie bhp? Czy szkolenie może przeprowadzić pracodawca?
  • Szkolenie okresowe dla pracownika będącego na przestoju ekonomicznym,. Czy możliwe (16)
   Czy pracownicy robotniczy, którzy są w tej chwili na przestoju ekonomicznym mogą uczestniczyć w szkoleniu okresowym bhp?
 • Warunki pracy
  • Kontrola pracownika zdalnego w jego własnym domu (17)
   Przepisy o pracy zdalnej nie dają pracodawcy możliwości kontroli pracownika w jego własnym domu. Praca zdalna to co innego niż telepraca, więc kontrola w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy też nie wchodzi w grę. Pracownik jednak może zgłosić pracodawcy brak możliwości wykonywania pracy zdalnej ze względu na warunki osobiste, materialne czy lokalowe. Przekazując swoje obiekcje co do pracy zdalnej, nie musi też informować o sytuacji osobistej, lokalowej czy o domownikach. Czy praca zdalna podlega jakiejkolwiek kontroli?
  • Badania lekarskie nauczycieli w dobie koronawirusa (18)
   Czy w związku z koronawirusem są zmiany w badaniach lekarskich nauczycieli?
 • Wypadki przy pracy
  • Pracownik zgłosił wypadek, który się wydarzył w zeszłym roku. Co teraz zrobić (19)
 • Pierwsza pomoc
  • Zakrztuszenia – jak udzielić pierwszej pomocy (20)

Aktualności BHP - cały wykaz