Aktualności BHP - Substancje Niebezpieczne 2020/58

 • Nowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowego dla trzech substancji (1)
  W wyniku narażenia na działanie czynników rakotwórczych co roku w UE na nowotwory pochodzenia zawodowego choruje około 120 tys. osób, a około 80 tys. umiera. W celu lepszej ochrony pracowników Komisja Europejska zaproponowała dalsze ograniczenie narażenia ich na rakotwórcze substancje chemiczne. Przedstawiła też nowe lub zaktualizowane dopuszczalne wartości narażenia zawodowego dla trzech substancji.
 • Wyznaczenie miejsca tymczasowego magazynowania odpadów (2)
  Czy można na terenie zakładu wyznaczyć miejsce tymczasowego magazynowania odpadu niebezpiecznego? Jakie wtedy należy spełnić wymagania co do oznakowania, zabezpieczenia takiego miejsca? Kiedy trzeba opracować kartę ewidencji odpadu? Czy musi być utworzona, jeśli odpad znajduje się w miejscu tymczasowego magazynowania odpadu?
 • Zasady pracy z saletrą amonową (3)
  Jeżeli pracownik pracuje na stanowisku magazyniera nawozów i środków ochrony roślin (głównie saletry amonowej), to czy w wykazie prac szczególnie niebezpiecznych należy zamieścić szczegółowy wykaz prac wykonywanych przez tego pracownika? Czy należy też sporządzić listę zasad bhp przy wykonywaniu pracy z nawozami i zapoznać z nią pracownika?
 • Płyn do dezynfekcji – czy jest substancją niebezpieczną (4)
  W dobie epidemii koronawirusa produktem pierwszej potrzeby jest płyn do dezynfekcji rąk. Powinien zawierać ok. 60-80% alkoholu. Czy zatem należy go traktować jako substancję niebezpieczną?

Aktualności BHP - cały wykaz