Aktualności BHP 2021/I171 (01-02)

 •  Nowości
  • Wyższe kary dla pracodawców za wykroczenia związane z egzekucją alimentów (3)
   Już od grudnia zeszłego roku obowiązują nowe przepisy penalizujące naruszenie obowiązków pracodawcy związanych z egzekucją należności alimentacyjnych. Dotychczasowy katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika zawarty w Kodeksie pracy został rozszerzony o nowe wykroczenia. Pracodawca, który uniemożliwi lub utrudni egzekucję alimentacyjną w sposób określony w Kodeksie pracy, podlega karze grzywny od 1.500 do 45.000 zł.
  • Od 1 stycznia 2021 r. trzeba informować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu umowy o dzieło (4)
   Przepisy tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania Zakład Ubezpieczeń Społecznych o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi prowadzić ewidencję takich umów. Umowy zawarte od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazać w nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło.
 • Orzecznictwo sądowe
  • Wypadek spowodowany przez wózek widłowy to wypadek wynikły z ruchu przedsiębiorstwa (5)
   Pracodawca dysponujący zakładem produkcyjnym lub innym zakładem wprawianym w ruch siłami przyrody odpowiada za każdą szkodę wywołaną ruchem tego przedsiębiorstwa na zasadzie ryzyka. Dotyczy to też szkody wyrządzonej ruchem maszyn, takich jak wózki widłowe czy stanowiących element pewnego ciągu technologiczno-transportowego należącego do przedsiębiorstwa pracodawcy.
 • COVID-19 a BHP
  • Zmiana przepisów: wirus SARS-Cov-2 w grupie 3 zagrożenia (7)
   Weszły w życie zmiany do rozporządzenia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Koronawirus znalazł się w grupie szkodliwych czynników biologicznych, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, ich rozprzestrzenienie w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne. Na pracodawców nałożono natomiast obowiązek aktualizacji oceny ryzyka zawodowego.
 • Temat numeru
  • Organizacja bezpiecznej pracy spawacza. Od czego zacząć (8)
   Spawalnie to odpowiednio przystosowane pomieszczenie lub wydzielona część pomieszczenia, gdzie są zlokalizowane stanowiska spawalnicze. Prace spawalnicze należą do prac niebezpiecznych i wiążą się z licznymi zagrożeniami. Jak się okazuje, zarówno spawacze, jak i osoby sprawujące nadzór nad ich pracą nie zawsze mają wystarczającą wiedzę na temat zagrożeń szkodliwymi czynnikami chemicznymi i fizycznymi, występującymi przy procesach spawania oraz koniecznych środków i sposobów ochrony przed takimi zagrożeniami. Warto jednak pamiętać, że aby praca spawacza była bezpieczna, należy zadbać nie tylko o znajomość tych zagrożeń, ale także o spełnienie przez pomieszczenia pracy odpowiednich wymagań.
 • Warunki pracy
  • Kultura bezpieczeństwa w firmie i wdrożenie nowej normy ISO 450001 w 3M (13)
   Firma 3M otrzymała już certyfikację zgodności z nową normą ISO 45001. Redakcja „Aktualności BHP” była ciekawa, jak przebiegało wdrożenie tej normy w strukturach 3M i jak to było możliwe w krótkim czasie. Pytaliśmy też o kształtowanie kultury bezpieczeństwa, szkolenia bhp i zapobieganie wypadkom przy pracy. Poznaj dobre praktyki bhp w firmie 3M.
 • Wypadki przy pracy
  • Analiza wypadku – śmiertelny wypadek przy osadzaniu studzienek kanalizacyjnych (16)
   Zbiorowym wypadkiem przy pracy jest wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. W artykule przedstawiono analizę takiego wypadku przy pracy, do którego doszło przy osadzaniu studzienek kanalizacyjnych. Jakie były przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy?
  • Czy wypadek pracownika na rowerze będzie wypadkiem w drodze do pracy (17)
   W odniesieniu do rozważanej kwestii wypadek, do jakiego doszło, gdy pracownik jechał do pracy rowerem i się przewrócił na śliskiej nawierzchni drogi oraz doznał urazu ręki, spełnia przesłanki wypadku w drodze do pracy.
 • Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
  • Weryfikacja skierowania na badania lekarskie (18)
   Do podstawowych obowiązków pracodawcy zalicza się profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Jako kwestie wynikające z przepisów bhp znajdują się one w obszarze zainteresowania organów Państwowej Inspekcji Pracy. Czy inspektor pracy może w czasie kontroli zweryfikować skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie? A co w przypadku, gdy podana przez pracodawcę charakterystyka stanowiska pracy, zadań zawodowych oraz warunków środowiska pracy jest niepełna? Jakiej reakcji należy się wtedy spodziewać po inspektorze pracy?
 • Pytania i odpowiedzi
  • Kto może przeprowadzić przegląd sygnalizacji ppoż (20)
   Badania i przeglądy odpowiednich urządzeń przeciwpożarowych powinny być wykonywane przez osoby kompetentne. Na dzień dzisiejszy nie ma obowiązku certyfikacji usług, a więc posiadanie jakiegokolwiek zaświadczenia, certyfikatu wydanego przez CNBPOP-PIB ma charakter wyłącznie marketingowy. Przepisy nie regulują, jak ma wyglądać protokół konserwacji sygnalizacji ppoż.
 • Służba BHP – 22 zadania
  • Okresowa analiza stanu bhp jako element monitoringu bezpieczeństwa w zakładzie pracy (21)
   Żeby pracodawca mógł wywiązywać się ze swojego podstawowego zadania, jakim jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, niezbędny jest jak najszerszy zakres informacji dotyczących technicznego bezpieczeństwa pracy. Informacje, jakie docierają do pracodawcy, wynikają m.in. z przeprowadzanych kontroli warunków pracy oraz bieżącego informowania pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych. Ale to właśnie obowiązkiem służby bhp jest opracowywanie okresowej informacji zbiorczej, czyli analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Szkolenia BHP – Eksperci odpowiadają
  • Czy wystarczy ogólne szkolenie dla pracowników robotniczych, czy z podziałem na konkretne stanowiska (22)
   Dla pracowników grupy robotniczej należy opracować odrębne programy szczegółowe dostosowane do specyfiki pracy i rodzaju zagrożeń występujących na poszczególnych stanowiskach.
 • Instrukcje BHP
  • Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu i składowaniu materiałów na terenie budowy (23)
 • Plakat
  • Chroń siebie i innych – Wejście tylko w maseczce (24)

Aktualności BHP - cały wykaz