Aktualności BHP 2021/175 (04)

 •  Nowości
  • Adres do doręczeń elektronicznych – nowy obowiązek pracodawcy (3)
   Już w 2021 roku zarówno przedsiębiorcy (od października), jak i pracodawcy publiczni (od lipca) muszą posiadać adres do doręczeń elektronicznych. Obowiązek w tym zakresie wprowadzają – uchwalone jeszcze w listopadzie 2020 roku – przepisy o doręczeniach elektronicznych. Sprawdź, co nowe rozwiązania oznaczają dla pracodawców. Kto będzie zobowiązany do posiadania elektronicznego adresu do doręczeń?
  • Nowe wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy (4)
   Od 1 kwietnia 2021 r. obowiązują nowe wyższe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Można liczyć na 49 zł więcej za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu niż dotychczas.
  • Kolejne sygnał o pracy zdalnej w Kodeksie pracy (5)
   Przepisy regulujące pracę zdalną mają zacząć obowiązywać jeszcze w I kwartale 2021 roku – zapowiedziało Ministerstwo Rozwoju, Technologii i Pracy. Chociaż szczegółowe rozwiązania dopasowane do potrzeb i specyfiki danej branży mają być uzgadniane pomiędzy pracodawcami i pracownikami, to kluczowa pozostaje kwestia uregulowania zasad bezpieczeństwa i higieny prac oraz kosztów wykonywania pracy zdalnej.
  • Państwowa Inspekcja Pracy potwierdza ważność szkoleń zdalnych z kwietnia 2020 roku (6)
   Inspekcja pracy zajęła stanowisko w sprawie szkoleń okresowych bhp wykonanych w początkowym okresie stanu epidemii. Przez jaki okres zachowują ważność szkolenia bhp w związku z przepisami tarczy antykryzysowej?
 • COVID-19 a BHP
  • Zespół pocovidowy – nowy problem dla pracownika i lekarza medycyny pracy (7)
   Wszystko wskazuje na to, że zespół pocovidowy przebiegający pod różnymi postaciami będzie niebawem wyodrębniony jako nowa jednostka chorobowa. Będzie trzeba nauczyć się postępowania klinicznego w takich przypadkach. Dla medycyny pracy może to być spore wyzwanie. Czy już niebawem lekarz medycyny pracy będzie podejmował decyzje o tym, czy pracownik po przechorowaniu COVID-19 może kontynuować pracę na dotychczas zajmowanym stanowisku?
 • Służba BHP
  • Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp w procesach produkcyjnych (22 zadania) (10)
   Obowiązkiem służby bhp jest prowadzenie monitoringu stosowanych w zakładach pracy procesów produkcyjnych. Powyższy obowiązek rozciąga się również na procesy produkcyjne nowo wprowadzane. W efekcie prowadzonego monitoringu pracownicy służby bhp mają obowiązek zgłaszać wnioski w zakresie wymagań bhp. Tradycyjnie krótki przepis zawarty w katalogu zadań służby bhp niewiele wyjaśnia. Z jednej strony może to być korzystne dla pracodawcy oraz służby bhp, z drugiej – stwarzać nadmierne pole do interpretacji omawianego obowiązku przez inspektora pracy.
  • Zadaniowy czas pracy pracowników służby bhp (11)
   Przepisy regulujące problematykę zatrudniania pracowników służby bhp nie normują w sposób bezpośredni systemu czasu pracy, w ramach którego pracownicy ci powinni być zatrudnieni. Wydaje się, że nie ma przeszkód, aby pracownik służby bhp pracował w systemie zadaniowym – realizując swoje zadania wynikające z rozporządzenia w sprawie służby bhp.
 • Wypadki przy pracy
  • Analiza wypadku – ciężki wypadek przy pracy w trakcie budowy ściany oporowej wiaduktu (13)
   A artykule przedstawiono analizę wypadku przy pracy, do którego doszło na terenie budowy ściany oporowej przyczółku wiaduktu. Co się dokładnie stało i jakie były przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy?
  • Jak postępować przy drobnym urazie (14)
   Jeżeli u pracownika, który podczas pracy doznał drobnego otarcia i nie udał się do lekarza, który stwierdzi uraz, nie ma potrzeby sporządzenia protokołu powypadkowego. Zdarzenie takie kwalifikuje się jako zdarzenie potencjalnie wypadkowe, czyli zdarzenie, w wyniku którego nie dochodzi do urazu lub pogorszenia stanu zdrowia.
  • Czy można zakończyć postępowanie bez zaświadczenia ZUS OL-9 (15)
   Jeśli pracownik nie dostarczył druku OL-9 i nie zamierza ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie, nie można wymagać, aby wykorzystał swoje uprawnienie.
  • Czy zleceniobiorcy należy się zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego (16)
   Zleceniobiorcy w razie wypadku przy pracy należy się wynagrodzenie za wykonane do wypadku usługi i zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego za okres od 1 dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem, niezależnie od okresu ubezpieczenia (zatrudnienia).
 • Orzecznictwo sądowe
  • Czy pracownicy mogą jeździć w pracy na rolkach (17)
   Przedsiębiorca prowadzący hipermarket wyposażył pracowników hali sprzedaży, zatrudnionych przy pracach pomocniczych, w łyżworolki. Jednak w wyniku przeprowadzonej kontroli nakazem inspektora Państwowej Inspekcji Pracy pracodawca został zobowiązany do wyposażenia pracowników w obuwie spełniające wymagania Polskich Norm w miejsce dotychczasowego sprzętu sportowego. Pracodawca nie zgodził się z tą decyzją i odwołał się do organu wyższej instancji. Sprawa znalazła swój finał w sądzie. Jak się zakończyła?
 • Temat numeru
  • Prezentacja szkoleniowa, czyli jak zaciekawić uczestników szkoleń bhp (19)
   Z ostatnich badań przeprowadzonych w firmach szkoleniowych wynika, że najpopularniejszymi materiałami szkoleniowymi są nadal prezentacje przygotowane w PowerPoint. Jednak przygotowanie ciekawych prezentacji szkoleniowych jest zajęciem trudnym, a na pewno bardzo czasochłonnym. Chociaż nie zastąpią dobrze przygotowanego wykładowcy, to w znacznej mierze mogą wpłynąć na jakość szkoleń. W tym artykule przedstawiono głównie aspekty dydaktyczne i psychologiczne projektowania, opracowania i przeprowadzania prezentacji komputerowych.
 • Instrukcje BHP
  • Instrukcja bhp przy obsłudze mechanicznych nożyc do blachy (23)
 • Plakat
  • Zakaz palenia na terenie całego zakładu (24)

Aktualności BHP - cały wykaz