Aktualności BHP - Substancje niebezpieczne 2021/61

 • Formalina techniczna 37% a konsekwencje przekroczenia NDS (1)
  W pierwszej kolejności należy wyeliminować substancje rakotwórcze lub mutagenne. Trzeba beż ustalić, jaki jest NDS i kiedy przeprowadzić następny pomiar. Formalina należy do substancji rakotwórczych. Nie mogą zatem pracować kobiety w ciąży oraz karmiące i młodociani.
 • Produkcja mebli metalowych – przechowywanie substancji chemicznych (2)
  na stanowisku pracy nie wolno przechowywać surowców, gotowych wyrobów, materiałów pomocniczych i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy (produkcji) na danej zmianie roboczej.
 • Pomiar krzemionki respirabilnej (frakcja wdychalna) na stanowisku pracy ślusarza (3)
  Należy wykonać oddzielne pomiary czynników szkodliwych, gdyż różny jest czas narażenia.
 • Jakie mieszaniny chemiczne wpisać w skierowaniu na badania lekarskie (4)
  W opisie warunków pracy nie trzeba wymieniać nazw wszystkich stosowanych mieszanin chemicznych. Należy wskazać te, które wymagają przeprowadzenia odpowiednich badań. W przypadku mieszanin chemicznych, które stosowane są na danym stanowisku pracy, wystarczy ogólnie je scharakteryzować, wskazując, że są to czynniki o działaniu np. rakotwórczym, mutagennym, uczulającym, drażniącym (na skórę, drogi oddechowe, itp.).

Aktualności BHP - cały wykaz