Aktualności BHP 2021/177 (05-06)

 •  Nowości
  • Praca zdalna na stałe – w końcu projekt zmian Kodeksu pracy (3)
   Akcja szczepień przeciwko SARS-CoV-2 na szczęście przyspieszyła, co pozwala już powoli myśleć o tym, jak będzie wyglądało życie i praca po opanowaniu epidemii koronawirusa. O wprowadzeniu pracy zdalnej na stałe do Kodeksu pracy mówi się już od dłuższego czasu. Ale za słowami nie szły żadne czyny. Na szczęście pojawił się kompletny projekt zmian w przepisach. Przynosi bardzo poważne modyfikacje.
  • Główny Urząd Statystyczny podał dane o wypadkach przy pracy w 2020 roku (5)
   Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące bezpieczeństwa pracy w 2020 roku. Zmniejszyła się liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących odpowiednio z 6,15 do 4,62. Jaka była dominująca grupy wydarzeń powodujących uraz?
  • Od 2022 roku nowe przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców (7)
   Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zakończyło prace nad założeniami do ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Resort zapowiada, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Jakie zmiany mają zostać wprowadzone?
  • Krajowy Rejestr zadłużonych – uważaj przy zatrudnianiu dłużników alimentacyjnych (8)
   Od 1 lipca 2021 r. zacznie obowiązywać Krajowy Rejestr Zadłużonych. Będzie źródłem informacji o podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub podmiotach, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję. Wśród danych znajdo się także informacje dotyczące dłużników alimentacyjnych.
  • Szczepienia u pracodawców – rejestracja tuż po majówce (9)
   Według informacji Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii pilotażowy program szczepień u pracodawców ma ruszyć około 10 maja br. wiele jednak zależy od dostaw szczepionek. Ale rejestracja pierwszych chętnych pracodawców ma ruszyć zaraz po majówce.
 • COVID-19 a BHP
  • Wygląd pracownika w czasie wideokonferencji (10)
   Pracownik ma obowiązek wykonywać pracę sumiennie i starannie. Pracodawca tym samym może wymagać od pracownika zmiany tła i schludnego ubioru podczas wideokonferencji lub innego zdalnego spotkania służbowego. Należy jednak przy tym zachować duże wyczucie, aby nie naruszyć dóbr osobistych pracownika, gdy wykonuje on pracę zdalną. Dużym ułatwieniem dla pracodawcy będą odpowiednie zapisy w regulaminie pracy zdalnej.
 • Przepisy z komentarzem
  • Jak rozumieć pojęcie „dyżuru pod telefonem” (11)
   Czy dyżur pracowniczy pełniony poza zakładem pracy (pod telefonem), który wiąże się z poważnymi ograniczeniami aktywności życiowej, może być kwalifikowany jako czas pracy? Kiedy mógłby być zakwalifikowany jako dyżur zakładowy, za który przysługuje dodatkowe wynagrodzenie lub czas wolny po dyżurze. Co na ten temat orzekł ostatnio Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i jakie wnioski wynikają z jego orzeczeń?
 • Służba BHP – 22 zadania
  • Udział w opracowywaniu przepisów zakładowych (13)
   Powszechne przepisy prawa pracy, choć obowiązkowe dla każdego pracodawcy, nie są jedynymi regulacjami, które normują relacje między pracodawcą a pracownikami. Niezbędne są też przepisy, które zawierają układy zbiorowe pracy czy regulaminy pracy, uwzględniające specyfikę danego pracodawcy. W proces ich przygotowania powinna być zaangażowana służba bhp albo osoba wykonująca zadania tej służby, zarówno zatrudniona przy innej pracy, jak również specjalista zewnętrzny.
 • Warunki pracy
  • Kiedy praca na podestach ruchomych nie będzie pracą na wysokości (15)
   Praca na podestach ruchomych i w kabinach wózków widłowych podnośnikowych nie będzie traktowana jako praca na wysokości.
  • Czy w Domu Opieki Społecznej należy wydzielić jadalnie dla pracowników (15)
   Żaden przepis nie reguluje spraw dotyczących pomieszczeń socjalnych w domach opieki społecznej.
 • Wypadki przy pracy
  • Podejrzenie depresji u pracownika a skierowania na badania lekarskie (16)
   Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki lekarskiej, wskazując obowiązkowe badania lekarskie – wstępne, okresowe i kontrolne. Jednocześnie zabrania mu dopuszczenia do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.
  • Analiza wypadku – śmiertelny wypadek przy pracy w płaszczu zbiornika (17)
   W artykule przedstawiono analizę wypadku przy pracy, do którego doszło w płaszczu zbiornika w trakcie przemieszczania kosza podpiętego do haka żurawia. Co się dokładnie stało i jakie były przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy?
 • Szkolenia BHP – eksperci odpowiadają
  • Jakie badania i szkolenia bhp należy zapewnić prezesowi zarządu (19)
   Na podstawie informacji zawartych w skierowaniu lekarz medycyny decyduje, na jakie badania skierować pracownika, aby wydać orzeczenie stwierdzające, czy pracownik nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku. Prezes zarządu powinien odbyć instruktaż. Jeśli nie ma innych członków zarządu, to takie szkolenie może przeprowadzić inna osoba kierująca prawnikami w firmie.
 • Temat numeru
  • Różnice między pracą zdalną, telepracą, home office i pracą hybrydową w praktyce (20)
   Jak korzystnie łączyć pracę stacjonarną z pracą zdalną w ramach pracy hybrydowej? Jakie warunki musi spełnić pracodawca, aby pracownik mógł wykonywać pracę stacjonarną w połączeniu z pracą zdalną? Czym różnią się praca zdalna, telepraca i home office? Oto kilka praktycznych wskazówek.
 • Instrukcje BHP
  • Instrukcja bhp przy obsłudze lasera klasy 3B (23)
 • Plakat
  • Zasady ewakuacji w przypadku pożaru (24)

Aktualności BHP - cały wykaz