•  Nowości
  • Kontrole trzeźwości pracowników bez obaw o karę z UODO (3)
   Prewencyjne kontrole trzeźwości przeprowadzane przez pracodawców od wielu lat budzą kontrowersje. Zderzają się dwie wartości: obowiązek pracodawcy zapewnienia wszystkim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a szeroko pojęta prywatność pracowników. Jak informowaliśmy już w zeszłym numerze, pojawił się projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który umożliwi pracodawcom kontrole trzeźwości pracowników. Jak ocenia nasz ekspert, jeśli przepisy wejdą w życie w proponowanym kształcie – pracodawcy zyskają w końcu zadowalające procedury kontroli.
  • Państwowa Inspekcja Pracy (PIP)sprawdzi, czy wykonałeś obowiązki związane z PPK (5)
   Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła badać, czy pracodawca wywiązał się z obowiązków wynikających z przepisów ustawy o PPK. O które dokumenty musisz szczególnie zadbać, żeby nie narazić się na karę?
  • Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) kontroluje żurawie budowlane (5)
   Jak poinformował Główny Inspektor Pracy, od 1 czerwca 2021 r. Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczęła kontrole żurawi budowlanych na placach budów całego kraju. Pod lupą PIP znalazło się prawidłowe użytkowanie żurawi wieżowych i szybkomontujących. PIP kontroluje przede wszystkim bezpieczne organizowanie prac z wykorzystaniem tych maszyn.
  • Polski Ład rozczarowuje pracodawców (6)
   Dokument programowy „Polski Ład” wspomina o pracownikach – w różnym kontekście – 22 razy. O pracodawcach tylko 6. To znamienne, bo biorąc pod uwagę całokształt zaproponowanych w programie rozwiązań dotyczących pracy, wydaje się, że pracodawca i jego potrzeby liczą się najmniej.
  • Mobbing w czasie epidemii – jakie zachowania są niedozwolone (7)
   Sytuacja kryzysowa spowodowana pandemią jest wyzwaniem dla pracodawców i pracowników, zwłaszcza tych doświadczających zachowań, które mogą być rozważane jako mobbing. Pandemia, paradoksalnie, sprzyja wyostrzeniu niekorzystnych zjawisk psychospołecznych w środowisku pracy. Dlatego właściciele firm lub instytucji powinni dołożyć starań, by ich podwładni przestrzegali zasad bezpieczeństwa epidemicznego. A pracownicy służby bhp powinni także doradzać pracodawcy, żeby ten wpisał zagadnienia ściśle związane z obecną sytuacją epidemiczną w istniejące procedury antymobbingowe.
 • Przepisy z komentarzem
  • Przygotuj się do wdrożenia dyrektywy UE o ochronie sygnalistów (8)
   Już 17 grudnia 2021 r. zacznie obowiązywać dyrektywa UE o ochronie sygnalistów. Do tego czasu zdążysz zatem przeprowadzić audyt procedur w zakresie bhp. na co należy zwrócić szczególną uwagę? Jakie przełożenie na kwestie związane z bhp mają zapisy tej dyrektywy?
 • Służba BHP – 22 zadania
  • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (10)
   Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. W przypadku braku służby bhp, w skład zespołu powypadkowego wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy albo specjalista spoza zakładu pracy. Warto mieć świadomość, że rola pracownika służby bhp lub osoby wykonującej jej zadania nie kończy się tylko na dochodzeniu powypadkowym.
 • Warunki pracy
  • Czy zmiana nazwy stanowiska pracy powoduje obowiązek poddania się badaniom lekarskim (11)
   Zapis w Kodeksie pracy mówiący o tym, że pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, może powodować pewne wątpliwości. Czy w razie zmiany jedynie nazwy stanowiska pracy daje podstawę do przeprowadzenia ponownie wstępnych badań lekarskich? A jeśli pracownikowi dochodzą nowe obowiązki?
  • Jak przetrwać upał w pracy – instrukcja dla pracownika (12)
   Upały potrafią bardzo utrudnić pracę, zwłaszcza w sytuacji gdy spędzasz kilka godzin w nieklimatyzowanym pomieszczeniu. Z drugiej strony klimatyzacja także potrafi być zmorą dla pracownika, który cierpi na alergię lub łatwo się przeziębia. Jak pomóc sobie, nie zapominając o współpracownikach? W materiale podano instrukcję dla pracownikom jak dbać o komfort i bezpieczeństwo pracy w upalne dni. Zawiera ona wskazówki, jak przetrwać gorące dni w pracy i zadbać o zdrowie swoje i kolegów.
 • Temat numeru
  • Zakażenia COVID-19 wśród personelu – czy pracodawca może o nich wiedzieć (14)
   Choć epidemia wyraźnie zwolniła, to nie oznacza, że pracownicy nie będą chorować na COVID-19. Niestety zdarza się coraz częściej, że osoby chore w okresie letnim nie zgłaszają się z L4, tylko biorą urlopy (wszystko po to, aby uniknąć kwarantanny latem). Czy zatem pracodawca może wejść w posiadanie informacji o zakażeniach wśród pracowników, a także osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne? Które przepisy prawa na to pozwalają? Jak w tej sytuacji pogodzić przepisy sanitarne, Kodeks pracy i RODO?
 • Wypadki przy pracy
  • Analiza wypadku – ciężki wypadek przy montażu zbrojenia (17)
   W artykule przedstawiamy analizę wypadku przy pracy, do którego doszło na terenie budowy na pomoście roboczym. Co się dokładnie stało i jakie były przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy?
  • Czy w protokole powypadkowym ucznia należy wpisać szkody materialne (18)
   W odniesieniu do rozpatrywanej sprawy wzór protokołu powypadkowego zobowiązuje do wskazania w pozycji 6 – opisu wypadku z podaniem przyczyn. Wobec tego niezbędne jest zamieszczenie wszystkich informacji dotyczących zaistniałego wypadku, w tym także opis dotyczący zaistniałych strat materialnych.
  • Czy wypadek kierowcy w drodze do pojazdu jest wypadkiem w drodze do pracy (19)
   W przypadku gdy samochód znajduje się w bazie, a kierowca do niego dojeżdża (np. z domu), to ten czas jest jego czasem odpoczynku. Jeśli pojazd znajdowałby się poza bazą, dojazd kierowcy do niego byłby traktowany jako „inna praca”, a nie jak odpoczynek. Z punktu widzenia przepisów regulujących wypadki przy pracy, niezależnie od tego, czy tachograf pokazuje odpoczynek, czy inną pracę, kierowca jadący z domu do bazy jest w trakcie dojazdu do pracy.
 • Szkolenia BHP
  • Luzowanie obostrzeń a możliwość prowadzenia stacjonarnych szkoleń bhp (20)
   Samo luzowanie obostrzeń związanych z epidemią COVID-19 w przepisach rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie stanowi jeszcze podstawy do wznowienia procesu organizowania i przeprowadzania szkoleń okresowych. Niezbędne są modyfikacje na szczeblu ustawowym w zakresie ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, której przepisy zawiesiły obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych.
 • COVID-19 a BHP
  • Procedura w przypadku zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych w związku z COVID-19 (21)
   Szczepienie przeciw COVID-19 wydaje się być póki co optymalnym środkiem profilaktycznym związanym ze zwalczaniem epidemii w dłuższej perspektywie czasu. W praktyce nie można jednak wykluczyć, że po szczepieniu pojawi się niepożądany odczyn poszczepienny, czyli zaburzenie stanu zdrowia, które wystąpiło w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki. Wystąpienie takiego odczynu poszczepiennego może mieć wpływ na zdolność pracownika do pracy, w tym jego bezpieczeństwo. Niepożądane odczyny poszczepienne zgłaszane są przez lekarzy lub felczerów do powiatowego inspektora sanitarnego. Ponieważ informacja dotyczy stanu zdrowia i jako taka podlega szczególnej ochronie – należy przyjąć, że zgłoszenie w sprawie oceny niepożądanego odczynu poszczepiennego do lekarza należy bezpośrednio do pracownika, a nie pracodawcy.
 • Instrukcje BHP
  • Instrukcja bhp przy obsłudze betoniarki wolnospadowej (23)
 • Plakat
  • Instrukcja wykonywania uciśnięcia klatki piersiowej (24)

Aktualności BHP - cały wykaz