Aktualności BHP - wydanie specjalne 2021/60 (07)

 • Posiłki i napoje profilaktyczne po zmianach przepisów (3)
  Na początku lipca 2019 roku pojawiły się zmiany w rozporządzeniu w sprawie posiłków i napojów profilaktycznych. Dostosowały przepisy do obecnych realiów. Warto przy tej okazji odświeżyć sobie zasady przydziału posiłków i napojów profilaktycznych. Tym bardziej, że za naruszanie przepisów o profilaktycznych posiłkach i napojach grożą pracodawcy wysokie kary. Temat ten jest również na czasie z uwagi na panujące warunki atmosferyczne.
 • Wydatek energetyczny metodą G. Lehmanna – prosty sposób na wyliczenie wskaźnika (6)
  Metoda G. Lehmanna jest metodą szacunkową, wykorzystującą dane kosztu energetycznego poszczególnych pozycji i czynności oraz czasu ich trwania w ciągu dnia pracy. Jest to metoda dość prosta i może być wykorzystana w prawie każdych warunkach. Błąd w ocenie, jeśli jest ona dokonywana przez osoby z doświadczeniem, jest natomiast niewielki i możliwy do zaakceptowania w badaniach o charakterze praktycznym. Samodzielne wykonanie oceny wydatku nie jest oczywiście obowiązkiem służby bhp, ale w praktyce często to zadanie spada właśnie na jej pracowników. Z tą myślą prezentujemy tę metodę badania wydatku energetycznego, którą można przeprowadzić bez wpływu na przebieg czynności pracownika.
 • Woda i inne napoje dla zatrudnionych (9)
  Pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. Niby wszystko jasne – ale jak zwykle wątpliwości mogą się pojawić w praktyce.
 • Jak przygotować się do pracy w okresie letnim – przewodnik krok po kroku (11)
  Praca w sezonie letnim stawia przed pracodawcą kilka dodatkowych obowiązków. W prawidłowo funkcjonującym zakładzie pracy nie wymagają one wielkich nakładów czy zmian organizacyjnych. Niemniej jednak wymagają przeglądu poszczególnych elementów mających wpływ na pracowników, w tym właściwej wentylacji i klimatyzacji oraz odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach pracy, ale także zapewnienia zimnych napojów i ochrony przed nasłonecznieniem w pracy w terenie.
 • Ekstremalne zjawiska pogodowe nowym wyzwaniem dla służb bhp (16)
  Przygotowywany przez World Economic Forum raport Global Risks Report wskazuje pięć największych światowych ryzyk dla biznesu. Mają one już teraz, lub dopiero będą miały w najbliższych latach, wpływ na bezpieczeństwo pracy i biznesu. Tym samym stają się zatem nowym wyzwaniem dla służby bhp. W artykule pokazano, jak ten problem postrzegają doświadczeni pracownicy służb bhp.

Aktualności BHP - cały wykaz