Aktualności BHP 2021/182 (09)

 •  Nowości
  • Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy bez uprzedzenia (3)
   W najnowszym projekcie ustawy – Prawo przedsiębiorców pojawił się przepis, który umożliwi przeprowadzanie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy bez obowiązku zawiadamiania o tym zakładu pracy. Kontrola będzie mogła być przeprowadzona bez uprzedzenia, o każdej porze dnia i nocy.
  • Pracodawca może zakazać noszenia symboli religijnych w zakładzie pracy (3)
   Jeżeli jest to konieczne ze względu na politykę neutralności światopoglądowej lub z powodu zapobiegania potencjalnym konfliktom w zakładzie pracy, pracodawca może zabronić noszenia w miejscu pracy jakichkolwiek widocznych symboli religijnych. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu z 15 lipca 2021 r. co on oznacza w praktyce?
  • Nowe obowiązki pracodawcy wobec pracownika strażaka (4)
   Pracodawcy będą mieli dodatkowe obowiązki wobec swoich pracowników, którzy dodatkowo działają w ramach ochotniczej straży pożarnej. Dotyczy to dużej grupy pracodawców – strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej jest w Polsce około 200 tysięcy. Otrzymają także dodatek z tytułu wysługi lat w OSP.
  • Nowa polityka migracyjna: łatwiej zatrudnić cudzoziemca (4)
   W ramach nowego projektu polityki migracyjnej na lata 2021-2022 rząd zapowiada wprowadzenie ułatwień dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców. Poznaj planowane zmiany.
 • Służba BHP
  • Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego – 14 zadanie służby bhp (5)
   Zasadą jest, że pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą. Powyższa zasada wynikająca z przepisów Kodeksu pracy jest pewnym uproszczeniem. Należy bowiem pamiętać, że w proces oceny ryzyka zawodowego zaangażowany jest nie tylko pracodawca, ale również lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. W szczególności zaś służba bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Szkolenia BHP – Eksperci odpowiadają
  • Czy przepisy dopuszczają podpis elektroniczny po szkoleniu wstępnym (7)
   Odbycie instruktażu ogólnego przeprowadzonego w formie online pracownik powinien potwierdzić na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, którą przechowuje się w aktach osobowych pracownika.
  • Kto może przeprowadzić szkolenie bhp dla dyrektora szkoły (7)
   Szkolenie wstępne bhp dla dyrektora powinna przeprowadzić jednostka organizacyjna prowadząca działalność szkoleniową w zakresie bhp.
 • Temat numeru
  • Konsekwencje powstrzymania się od pracy ze względu na stan psychofizyczny (8)
   Powstrzymanie się od pracy wymagającej szczególnej (i pełnej) sprawności psychofizycznej wymaga właściwego współdziałania między pracownikiem, którego aktualna dyspozycja psychofizyczna uniemożliwia bezpieczne wykonywanie obowiązków, a podmiotem zatrudniającym, w szczególności przełożonym lub inną osobą kierującą pracownikami. Tylko pracownik wie, na ile jego kondycja psychofizyczna pozwala na bezpieczne wykonywanie pracy, a na ile wiąże się z ryzykiem. Kiedy pracownik może się powstrzymać od wykonywania pracy? Jakie konsekwencje powoduje powołanie się na stan psychofizyczny?
 • Szkolenia BHP
  • 1440 minut szkolenia okresowego dla służby bhp – jak to wytrzymać (13)
   Jeżeli każdą minutę szkolenia dla służby bhp postrzegamy jako zmarnowany czas, to nie ma wątpliwości, że nikt z własnej woli nie będzie chciał wziąć udziału w takim szkoleniu. Pytanie, czy tak musi być? Czy można podejść do zagadnień obowiązkowego szkolenia, z narzuconym programem ramowym, w taki sposób, aby chętnie wziąć w nim udział?
 • Warunki pracy
  • Współpraca z lekarzem orzecznikiem – wizytacja stanowisk pracy (15)
   Medycyna pracy to nie tylko badania lekarskie pracowników. W umowie zawartej przez pracodawcę z wybranym zakładem leczniczym, który wykonuje zadania z zakresu medycyny pracy, można określać zasady wizytowania stanowisk pracy przez lekarza. Taka wizytacja pozwala przecież na lepszą ochronę pracowników. Jak powinna przebiegać? Na co należy zwrócić uwagę, współpracując z lekarzem orzecznikiem?
  • Szkolenia bhp przy zleceniach – praktyczne wątpliwości (18)
   Wątpliwości w zakresie obowiązkowych szkoleń mogą pojawić się w sytuacji gdy pracodawca, obok pracowników, zatrudnia również osoby na podstawie umów prawa cywilnego. W wielu przypadkach szkolenia takie będą konieczne, a brak ich przeprowadzenia będzie zakwestionowany przez społeczny nadzór nad warunkami pracy albo inspektora Państwowej Inspekcji Pracy. W jakich sytuacjach trzeba zatem zapewnić szkolenia bhp osobom na umowach cywilnych?
 • Orzecznictwo sądowe
  • Wina pracodawcy? Pracownik nie będzie odpowiadał za szkodę (21)
   Wina, istnienie szkody, bezprawność zachowania pracownika przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych oraz związek przyczynowy pomiędzy bezprawnym działaniem a szkodą to przesłanki warunkujące odpowiedzialność pracowników za szkodę. Jeśli ich nie ma, to trudno mówić o odpowiedzialności pracowników. Jak zatem badań bezprawność zachowań i zaniechań pracownika?
  • Czym można zastąpić wentylację w starym budynku (22)
   Można zastosować okna z mikrowentylacją (napowietrzniki). Jednak nie ma pewności czy uzyska się krotność wymiany powietrza od 5 do 7 na godzinę. Jest to mało prawdopodobne.
  • Czy hermetyzacja procesu pracy ogranicza COVID-19 (23)
   Z powodu zbyt małej wiedzy na temat sposobu przenoszenia koronawirusa SARS-CoV-2 i jego mutacji, metoda hermetyzacji procesu pracy może okazać się nieskuteczna i technicznie niewykonalna.
  • Czy krzemionka krystaliczna u spawaczy to czynnik rakotwórczy (23)
   Tak, krystaliczna krzemionka jest nazwą grupy minerałów zbudowanych z ditlenku krzemu. W spawalnictwie nie występują pyły krystalicznej krzemionki.
  • Czy po zmianie maszyny należy wykonać pomiary hałasu (24)
   Po zmianie wyposażenia hali w maszyny lub inne urządzenia emitujące hałas, należy dokonać pomiary hałasu nie tylko na stanowisku operatora maszyny, ale również na stanowiskach pracy, na których pracownicy będą (albo mogą być) narażeni na dodatkowy hałas emitowany przez nowe maszyny.
  • Czy kobieta może wykonywać pracę piaskowania i malowania proszkowo (24)
   Obowiązujące rozporządzenie dotyczące zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia nie odnosi się w sposób ogólny do pracy kobiet, lecz zawiera wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią.

Aktualności BHP - cały wykaz