•  Nowości
  • Inspekcja pracy chce jeszcze więcej uprawnień (3)
   Państwowa Inspekcja Pracy przygotowuje projekt zmian do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Nowelizacja dotyczy między innymi funkcjonowania i uprawnień kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy, przekształcania umów cywilnych w umowy o pracę, szkoleń młodocianych do prac szczególnie niebezpiecznych. W projekcie znalazły się również rewolucyjne rozwiązania dla branży budowlanej.
  • Nowe przepisy w sprawie bhp strażaków (4)
   Weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie bhp strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Ma ono zastąpić dotychczas obowiązujące, którego rozwiązania nie odpowiadają ani prawnie, ani organizacyjnie obecnym realiom i wymaganiom bhp. jego celem jest też usystematyzowanie i uporządkowanie rozwiązań proceduralnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby do występujących w tym zakresie potrzeb.
  • Brak szczepienia przeciwko COVID – konsekwencje dla pracownika, uprawnienia pracodawcy (5)
   O planach rządu na wprowadzenie dodatkowych uprawnień dla pracodawców zatrudniających niezaszczepionych pracowników pisaliśmy już wielokrotnie. Analizowane były różne rozwiązania – począwszy od prawa zapytania pracownika o szczepienie, poprzez przesunięcie niezaszczepionego na inne stanowisko pracy, na możliwości zwolnienia z pracy osób niezaszczepionych kończąc. To ostatnie rozwiązanie raczej nie będzie już brane pod uwagę. W projekcie zmian w tarczy antykryzysowej pojawił się za to nowy pomysł: prawo wysłania pracownika za brak szczepienia na przymusowy urlop bezpłatny.
  • 73% wypadków w czasie pracy zdalnej okazało się śmiertelnych (6)
   Na wypadek przy pracy najbardziej narażeni są górnicy. Natomiast wypadki pracowników zdalnych zdarzają się zdecydowanie rzadziej, choć najczęściej są tragiczne w skutkach. Na 15 zanotowanych wypadków aż 11 okazało się śmiertelnych. Eksperci porównywarki ubezpieczeń na życie rankomat.pl przeanalizowali wypadki przy pracy na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Przepisy z komentarzem
  • Kiedy kierowca będzie w podróży służbowej (7)
   Podróże służbowe zwykle wiążą się dla pracowników z większymi uciążliwościami niż zwykła praca stacjonarna. Dlatego też przepisy prawa pracy przyznają pracownikom prawo do dodatkowej rekompensaty za odbycie podróży służbowej. Jednak nie każdy przypadek mobilności będzie kwalifikowany jako podróż służbowa. Tak będzie np. w przypadku kierowców. Czy to oznacza, że kierowca nie może otrzymać żadnej rekompensaty z tytułu wyjazdu?
 • Szkolenia bhp – Eksperci odpowiadają
  • Jakie szkolenia dla głównej księgowej (9)
   Ukończenie przez główną księgową i dyrektora ekonomicznego szkolenia okresowego bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami wyczerpuje obowiązek szkolenia w zakresie bhp dla tych osób. Nie podlegają oni szkoleniu dla grupy administracyjno-biurowej ani robotniczej.
 • Temat numeru
  • Przygotowanie procedur wewnętrznych do wdrożenia przepisów o sygnalistach (10)
   Na łamach „Aktualności bhp” informowaliśmy już niejednokrotnie o dyrektywie dotyczącej ochrony sygnalistów. Tym razem omówiono krok po kroku etapy wdrożenia systemu zgłaszania naruszeń, przez które powinien przejść pracodawca, by spełniać nowe, wynikające z dyrektywy obowiązki.
 • Wypadki przy pracy
  • Analiza wypadku – ciężki wypadek w trakcie montażu przewodu elektrycznego (13)
   W artykule przedstawiono analizę wypadku przy pracy, do którego doszło w trakcie montażu przewodu elektrycznego z wykorzystaniem drabiny przystawnej. Co się dokładnie stało i jakie były przyczyny wypadku w ocenie inspektora pracy?
  • Przekroczenie terminu na sporządzenie drugiego protokołu powypadkowego (14)
   Standardem jest sporządzenie jednego protokołu powypadkowego w sytuacji gdy zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy. Jeśli jednak do protokołu zostały zgłoszone zastrzeżenia lub nie odpowiada on warunkom określonym w rozporządzeniu, to niezbędne staje się sporządzenie nowego protokołu, nie później niż w terminie 5 dni. Co, jeśli ten termin zostanie naruszony?
 • Szkolenia BHP
  • Zapewnienie szkolenia bhp po dłuższej nieobecności w pracy (16)
   Szkolenia bhp mają określoną częstotliwość, która wynika z przepisów rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. w praktyce mogą pojawić się wątpliwości w zakresie obowiązku zapewnienia pracownikom wymaganego szkolenia po dłuższej nieobecności w pracy spowodowanej okolicznościami zaliczanymi do obecności usprawiedliwionych.
 • Warunki pracy
  • Bezpieczeństwo pożarowe – przegląd czujek pożarowych (18)
   Problematyka bezpieczeństwa pożarowego omawiana jest głównie w ramach szkoleń bhp. ramowe programy szkolenia wszystkich kategorii pracowników zawierają zagadnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Wykład na ten temat należy zaplanować stosownie do występujących zagrożeń na danych stanowiskach pracy. Warto, żeby prowadził go specjalista ochrony ppoż. znający  specyfikę i profil działalności firmy. W artykule przedstawiono czujki pożarowe i ich przeznaczenie. Wskazano też, w jakich miejscach mogą być instalowane i opisano zasady unikania fałszywych alarmów. Są to informacje, które z pewnością zaciekawią pracowników w czasie szkolenia bhp.
 • Służba BHP
  • Współpraca w zakresie pomiarów stanu środowiska naturalnego – 18 zadanie służby bhp (22)
   Służba bhp współpracuje nie tylko z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, społeczną inspekcją pracy czy funkcjonującymi w zakładzie pracy organizacjami związkowymi. Poszczególne przepisy regulujące zakres zadań nakładają na służbę bhp obowiązek współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Takim przykładem jest obowiązek współpracy z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska.
 • Pytania i odpowiedzi
  • Jaka odległość do stacji ładowania baterii w wózkach jezdniowych (24)
   Obowiązujące przepisy dotyczące użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym elektrycznym nie odnoszą się do warunków, jakie muszą spełniać miejsca ich postoju czy stacje ładowania baterii akumulatorów w wózkach, w tym odległości punktu ładowania od innych stanowisk, miejsc wykonywania prac.

Aktualności BHP - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment