Aktualności BHP - Substancje niebezpieczne 2021/64

  • Uprawnienia do pracy z cięciem plazmowym i wymiany butli z gazem (1)
    Cięcie plazmą należy do kategorii prac spawalniczych z zakresu cięcia termicznego. W tym przypadku stosuje się zapisy rozporządzenia w sprawie bhp przy pracach spawalniczych. Pracownik powinien posiadać świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.
  • Magazynowanie odpadów niebezpiecznych w hali produkcyjnej (2)
    Przed oddaniem do użytku miejsca składowania odpadów niebezpiecznych należy odnieść się do wymagań bezpieczeństwa pożarowego. Trzeba też zakwalifikować zakład pracy do właściwej kategorii ze względu na ilość wytwarzanych odpadów. Niezbędne będzie również przeprowadzenie oceny ryzyka i określenie innych zagrożeń nieujętych w przepisach prawnych. Mając taką wiedzę, należy zastanowić się, czy hala produkcyjna będzie dobrym wyborem na magazyn odpadów niebezpiecznych.
  • Stanowisko ładowania wózków z akumulatorem kwasowym (4)
    Czy stanowisko ładowania wózków z akumulatorem kwasowym może znajdować się na zewnątrz magazynu? Odpowiedź: Tak, takie stanowisko może być zlokalizowane na zewnątrz magazynu.

Aktualności BHP - cały wykaz