Aktualności BHP - wydanie specjalne 2022/63 (01)

  • Omówienie instruktażu stanowiskowego BHP piekarza
    Proces produkcji pieczywa w piekarniach to nie tylko sam wypiek pieczywa, ale także wiele różnych czynności technologicznych oraz prace związane z obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych. Piekarz zna receptury przygotowywania różnego rodzaju pieczywa i wytwarza je niemal od podstaw. Na początku przygotowuje ciasto z odpowiedniej mieszanki mąk i dodatków, a po odpowiednim wyrobieniu i ukształtowaniu czuwa nad właściwym wzrostem i wypiekiem ciasta. Często piekarz zajmuje się też wysyłką produktów oraz ich sprzedażą. Pracownik narażony jest na wiele czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących przy wykonywaniu tego zawodu. Dlatego tak istotne jest właściwe przeszkolenie stanowiskowe pracownika zatrudnionego na tym stanowisku. Szczególnie ważne jest uświadomienie mu zagrożeń, które mogą wystąpić w pracy. W tym artykule kompleksowo omawiamy szkolenie wstępne na stanowisku pracy piekarza.
  • Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy piekarza
    Nieodłącznym elementem szkolenia bhp jest uświadomienie pracownikowi zagrożeń, jakie mogą wystąpić w jego pracy. Bardzo przydatna w tym zadaniu jest ocena ryzyka zawodowego z uwzględnieniem wszystkich zagrożeń występujących na stanowisku pracy. Z tego artykułu dowiemy się jak samodzielnie, prosto i skutecznie oceniać ryzyko zawodowe. Na przykładzie stanowiska pracy piekarza przedstawiamy prawidłowe procedury oceny ryzyka zawodowego – począwszy od wyboru odpowiedniej metody, po zapoznanie pracownika z gotowym opracowaniem. W artykule także przykładowe zagrożenia i proponowane działania naprawcze, ograniczające ryzyko zawodowe na omawianym stanowisku pracy.
  • W jaki sposób dokonać aktualizacji oceny ryzyka o zagrożenie koronawirusem
    W związku ze stanem epidemii koronawirusa należy zaktualizować ocenę ryzyka. Forma jest tu nieistotna, może to być aktualizacja całej oceny lub jedynie załącznik. Ma to szczególne znaczenie dla stanowisk o podwyższonym ryzyku, np. obsługa klientów, dział handlowy, pracownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz firmy.

Aktualności BHP - cały wykaz