Aktualności BHP 2022/192 (03-04)

 •  Nowości
  • Kolejne zmiany w zasadach zawierania i wypowiadania umów terminowych (3)
   W tym roku mają zacząć obowiązywać przepisy, które wprowadzą zmiany w zakresie zawierania i wypowiadania terminowych umów o pracę. Na pracodawców zostaną nałożone nowe obowiązki, jeśli chodzi o zawieranie umowy na okres próbny oraz wypowiadanie umowy na czas określony. Sprawdź, z czego wynikają planowane zmiany w Kodeksie pracy i kiedy powinny wejść w życie.
  • Zatrudnianie i pomoc Ukraińcom – wątpliwości pracodawców (4)
   W obliczu wojny trwającej w Ukrainie polscy pracodawcy, którzy zatrudniają obywateli tego kraju, szukają odpowiedzi na pytania, z którymi nigdy wcześniej nie musieli się mierzyć. Odpowiadamy na najczęściej zgłaszane pytania i wątpliwości dotyczące zatrudniania i organizowania w miejscu pracy pomocy dla obywateli Ukrainy.
  • Podstawa do kontroli trzeźwości pracowników (5)
   Pracodawca będzie mógł przeprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników. Kontrola będzie mogła także obejmować obecność w organizmie środków działających podobnie do alkoholu. Nowe rozwiązania mają zacząć obowiązywać w pierwszym półroczu 2022 roku.
  • Inspektorzy ochrony środowiska będą nakładać mandaty (5)
   Zgodnie z nowym projektem rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska mają uzyskać uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Będą mogli karać np. za naruszenie zakazów na terenie obszarów chronionych lub umieszczenie baterii w złym pojemniku na odpady. Nowe przepisy mają wejść w życie w trzecim kwartale tego roku
 • Przepisy z komentarzem
  • Plusy i minusy zmian wprowadzonych przy zatrudnianiu cudzoziemców (6)
   Zmiany w przepisach dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców były bardzo oczekiwane przez pracodawców. Intencją ustawodawcy było przyspieszenie i uproszczenie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce, w szczególności tzw. zezwoleń jednolitych, na pobyt czasowy i pracę. Mija właśnie kolejny miesiąc od ich wejścia w życie. Jednak nie wszystkie wprowadzone zmiany można ocenić pozytywnie.
 • Służba BHP
  • Zalecenie usunięcia zagrożeń wypadkowych – 2. uprawnienie służby bhp (8)
   Osoby kierujące pracownikami nie są osamotnione w zakresie reagowania na nieprawidłowości w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy w zakładzie pracy. Mogą liczyć na służbę bhp, która ma prawo występować do takich osób z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Tradycyjnie przepis regulujący przywołane uprawnienie jest zwięzły i nieprecyzyjny. Może to powodować trudności praktyczne w zakresie korzystania z omawianego uprawnienia przez pracowników służby bhp.
  • Zgoda na przyjęcie dodatkowych obowiązków w służbie bhp (10)
   Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo i obowiązek kontrolować funkcjonowanie struktur bhp u każdego pracodawcy zarówno prywatnego, jak i publicznego. Kontroli podlega nie tylko wywiązywanie się służby bhp z zadań, ale również zakaz powierzania zadań dodatkowych, które nie mieszczą się w katalogu zadań służby. Często można spotkać się z działaniem pracodawcy, który wręcza pracownikowi dokument do podpisu – zgodę lub oświadczenie o przyjęciu dodatkowych obowiązków. Czy takie działanie jest dopuszczalne?
 • Pytania i odpowiedzi
  • Jaką dokumentację sporządzić w razie wypadku ucznia (11)
   Wypadek ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu jest wypadkiem w szczególnych okolicznościach. Ustawa nie określa wymogów formalnych odnośnie do dokumentacji wypadków w szczególnych okolicznościach.
  • Czy można stosować ochronniki słuchu profilaktycznie bez pomiarów natężenia hałasu (12)
   W omawianym przypadku należy przeprowadzić pomiary natężenia hałasu na stanowisku operatora wskazanej maszyny. Pracodawca może to wykonać przy współpracy z akredytowanym laboratorium.
  • Jaki jest skład apteczki pierwszej pomocy (13)
   Nie ma polskich norm ani przepisów określających skład apteczki pierwszej pomocy.
  • Jaka jest procedura ewakuacji dla szkoły w obliczu ataku lotniczego (13)
   W sytuacji zagrożenia wojną lub zamachem terrorystycznym placówki oświatowe postępują zgodnie z poleceniami służby obrony cywilnej.
 • Temat numeru
  • Monitoring w zakładzie pracy (14)
   Pracodawca, który decyduje się na wprowadzenie monitoringu w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, powinien mieć świadomość, że nie powinna to być decyzja poprzedzona wyłącznie jego kalkulacją, mająca przysłowiowe „drugie dno” niezwiązane z bezpieczeństwem. Monitoring może być stosowany jako narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Jego wprowadzenie powinno być jednak wcześniej skonsultowane z pracownikami. Decydując się na wprowadzenie do zakładu pracy kamer, pracodawca musi mieć też świadomość ograniczeń związanych z ich stosowaniem. Monitorowanie procesu pracy podlega też kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Szkolenia BHP
  • Instruktaż stanowiskowy fryzjera – zagrożenia na stanowisku pracy (18)
   Zakład fryzjerski jest miejscem, w którym dość często dochodzi do wypadków, mimo że stanowisko zlokalizowane jest z reguły w pomieszczeniu o dobrych warunkach środowiskowych i spełnia wymagania sanitarne. Źle zorganizowane stanowisko pracy i nieznajomość instrukcji używanych narzędzi czy środków do pielęgnacji włosów mogą powodować zagrożenia wypadkowe i chorobowe. W czasie szkolenia bhp istotne jest zatem pokazanie możliwych – maksymalnych skutków poszczególnych zagrożeń i ryzyka początkowego występującego bez stosowania zabezpieczeń.
 • Szkolenia BHP – eksperci odpowiadają
  • Czy zostały zniesione obostrzenia związane ze szkoleniami bhp (21)
   Nie można mówić o odwołaniu wszystkich wcześniejszych obostrzeń związanych z epidemią COVID-19. Aktualne zasady określa rozporządzenie Rady Ministrów z 25 lutego 2022 r. Zawieszenie obowiązku wykonywania szkoleń okresowych nie wynika z rozporządzenia, tylko z ustawy z 2 marca 2020 r. Przepisy w tym zakresie nadal obowiązują.
  • Jakie szkolenia dla pracownika na dwóch stanowiskach robotniczych (22)
   Jeżeli chodzi o szkolenie okresowe, które dotyczy dwóch stanowisk robotniczych, to wystarczy jedno szkolenie dla tej grupy.
  • Kto może zastąpić pracownika służby bhp w prowadzeniu instruktażu (22)
   Nie ma przeciwwskazań, aby instruktaż ogólny przeprowadził podczas nieobecności pracownika służby bhp inny pracownik, posiadający aktualne szkolenie w dziedzinie bhp.
 • Instrukcja BHP
  • Instrukcja bhp przy pracach związanych z montażem rusztowań (23)
 • Plakat
  • Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika (24)

Aktualności BHP - cały wykaz