Aktualności BHP 2011/07

 • Bhp przy produkcji filmowej (2)
 • Badanie stanu trzeźwości pracownika na wniosek pracodawcy (2)
 • Refundowanie szkieł kontaktowych jest już możliwe! (2-3)
 • księga bezpieczeństwa i higieny pracy (4)
 • Zmniejszanie hałasu i wdrażanie rozwiązań wyciszeniowych (5)
 • Jak zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy pracownikom tymczasowym? (6-7)
 • Zasady prowadzenia instruktażu stanowiskowego bhp (8)
 • Kto ponosi odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp? (9)
 • Jak wybrać najlepszy program komputerowy do obsługi bhp w firmie? (10)
 • Bhp przy pracach związanych z ekspozycją na promieniowanie optyczne (11)
 • Zgłaszanie podejrzenia choroby zawodowej (12)

W dodatku do numeru

 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Jak oceniać ryzyko zawodowe pracowników administracyjno-biurowych? (2)
 • Szkolenie bhp
  • Własna firma szkoleniowo-doradcza w dziedzinie bhp (2)
 • Warunki pracy
  • Kontrola ergonomicznych warunków pracy i ocena stanu bhp na stanowisku pracy kucharza (3)
  • Okulary korygujące wzrok a obsługa negatoskopu (4)
 • Prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców
  • Działanie pyłu azbestu - sposoby na zmniejszenie narażenia pracowników (5)
  • Okulary ochronne dla kierowcy (5-6)
  • Prace szczególnie niebezpieczne = szczególna ochrona pracowników (6)
 • Dokumentacja bhp
  • Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy (7)
  • Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych (8)