• Bezpieczna praca z podchlorynem sodu
    W wodociągach miejskich w pomieszczeniu chloratorowni pracownik przygotowuje ręcznie roztwór podchlorynu sodu o odpowiednim stężeniu do uzdatniania wody (przelewanie z większej beczki 50 l do mniejszych pojemników). Podczas tych czynności w pomieszczeniu wyczuwalny jest ostry zapach chloru. W jaki sposób powinno zorganizować się taką pracę zgodnie z przepisami bhp? czy takie prace powinny wykonywać dwie osoby? Czy potrzebne jest pisemne zezwolenie na prace szczególnie niebezpieczne? Jakie środki ochrony indywidualnej czy zbiorowej zastosować? Jakie procedury powinny być opracowane? Jaka jest tu rola służby bhp? Odpowiedź: Wszystkie wymienione obowiązki powinny wynikać z oceny ryzyka zawodowego. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie służby bhp to właśnie służba bhp uczestniczy w dokonywaniu oceny ryzyka. Ale w praktyce ryzyko szacują pracownicy bhp. dobór środków ochrony indywidualnej powinien wynikać z pomiarów stężenia podchlorynu sodu w pomieszczeniu przelewania. To samo dotyczy stosowania m.in. czujników. Szczegółowa analiza problemu przedstawiona jest w artykule.

Aktualności BHP - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment