•  Nowości
  • Od 2023 roku diety za podróże służbowe będą jeszcze wyższe (3)
   Weszły już w życie nowe przepisy dotyczące zmiany wysokości diety z tytułu podróży służbowej. Od 28 lipca 2022 r. wysokość diety wzrosła o 8 zł do 38 zł. Zmiany przewidziane są również w dietach za podróże zagraniczne, które nie były zmieniane od 2013 roku.
  • Pełne oskładkowanie umów zlecenia prawdopodobnie już w 2023 roku (4)
   W przyjętym przez UE na początku czerwca KPO wskazano, że Polska zobowiązała się wdrożyć reformę umów cywilnoprawnych już w pierwszym kwartale 2023 roku. Początkowo pełne oskładkowanie umów zleceń, które miało wejść w życie 1 stycznia 2022 r. zostało przesunięte na 2024 rok. Ostatnio sytuacja jednak diametralnie się zmieniła i wygląda na to, że zmian można się spodziewać już od 2023 roku.
 • Przepisy z komentarzem
  • Pracownik pracuje w domu i w biurze – czy dojazd do biura to czas pracy (5)
   W związku z możliwością wykonywania pracy w formie zdalnej pojawiło się sporo wątpliwości dotyczących czasu dojazdu pracownika z domu, czyli miejsca pracy zdalnej, do pracy w biurze. I odwrotnie – dojazdu z pracy (biura) do domu. Redakcja zwróciła się do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o wyjaśnienia w tej sprawie. Czy zatem przejazd pracownika z jednego miejsca do drugiego można zaliczyć do czasu pracy?
 • Wypadki przy pracy
  • Czy uraz na parkingu zakładu pracy to wypadek przy pracy (6)
   Pracownik doznał urazu na parkingu zakładu pracy. Lekarz stwierdził uraz skrętny prawego stawu kolanowego i zaproponował zwolnienie na 14 dni. Jak kwalifikować takie zdarzenie?
  • Dokumentacja powypadkowa: przekazać kopie czy oryginały do Państwowej Inspekcji Pracy (7)
   Wypadek przy pracy nie w każdym przypadku jest prywatną sprawą między poszkodowanym a pracodawcą. Jeżeli wypadek nosi znamiona wypadku ciężkiego, śmiertelnego lub zbiorowego, to obowiązkiem pracodawcy jest zawiadomienie właściwego miejscowo okręgowego inspektora pracy oraz prokuratury. Czy zatem można przekazać jedynie kopie dokumentów?
 • Społeczna Inspekcja Pracy
  • Kontrola stanu budynków jako uprawnienie społecznego inspektora pracy (8)
   Społeczna Inspekcja Pracy jest służbą, która ma na celu zapewnienie przez zakłady pracy bezpiecznych warunków pracy. Bezpośredni katalog uprawnień społecznych inspektorów zawarty jest w art. 4 ustawy o społecznej inspekcji pracy. Pierwszym z nich jest możliwość kontrolowania stanu budynków z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Szkolenia bhp – eksperci odpowiadają
  • Kto może prowadzić szkolenie dla służby bhp (zgodnie z PKD) (10)
   Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie osób będących pracodawcami, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzą jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  • Czy pielęgniarki na zleceniu mogą odbyć szkolenie on-line (11)
   W przypadku pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia stosuje się art. 304  kp. Nie pracownik jest zobowiązany przestrzegać przepisy bhp i ppoż., a zatem musi je poznać. Kodeks cywilny nie reguluje form szkolenia – każda będzie dopuszczalna.
  • Jak długo przechowywać dokumentację bhp (11)
   Nie ma regulacji wskazujących na konkretny okres przechowywania wskazanych w pytaniu dokumentów. Można uznać, że minimalnym okresem przechowywania takiej dokumentacji przez organizatora szkolenia jest okres ważności szkolenia bhp, do którego dane dokumenty się odnoszą.
 • Temat numeru
  • Profilaktyczne badania kandydatów do nauki zawodu i młodocianych (12)
   Wykonywanie badań profilaktycznych u kandydatów do nauki zawodu i osób młodocianych wbrew pozorom może okazać się bardzo istotnym obowiązkiem. Wyniki takich badań mogą być przecież kluczowe w procesie wyboru zawodu i decydować o przyszłości badanego. O czym należy pamiętać w takich przypadkach?
 • Warunki pracy
  • Wyeliminuj źródła zagrożeń w gospodarstwach rolnych (15)
   Rolnictwo jest niebezpieczną branżą. Osoby pracujące w gospodarstwie rolnym mają kontakt z niebezpiecznymi maszynami, pojazdami, chemikaliami, zwierzętami domowymi, wykonują pracę na wysokości, w przestrzeni zamkniętej. Osoby te narażone są na działanie skrajnych warunków pogodowych, jak również hałas i zapylenie w miejscu pracy. Żeby móc chronić pracowników i inne osoby pracujące w gospodarstwie rolnym przed wypadkami przy pracy trzeba wiedzieć, gdzie czyha niebezpieczeństwo. W artykule podano wskazówki, które pomogą zidentyfikować źródła zagrożeń w gospodarstwach rolnych.
  • Kontrola i nakaz inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie zapewnienia wody zdatnej do picia (16)
   Zapewnienie wody zdatnej do picia dla zatrudnionych, wbrew pozorom nie tylko na podstawie stosunku pracy, jest jednym z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Jego naruszenie może skutkować nie tylko odpowiedzialnością za wykroczenie, ale również nakazem administracyjnym. W zależności od konkretnego przypadku nakaz może mieć charakter terminowy lub być obarczony rygorem natychmiastowej wykonalności.
  • Problem: pracownik notorycznie przedłuża sobie weekend (17)
   Ładna pogoda, dużo słonecznych dni, trwający jeszcze sezon urlopowy powodują, że powraca zwyczaj przedłużania weekendów – pracownicy coraz częściej „chorują” w piątki i poniedziałki. Czy za takie krótkie, ale powtarzające się nieobecności pracodawca ma prawo wyciągnąć wobec pracownika konsekwencja, np. zwolnić go z pracy? Co powinien zrobić, jeśli nie chce zwalniać pracownika, tylko skłonić go do zarzucenia wspomnianego zwyczaju?
 • Orzecznictwo sądowe
  • Sąd ustali pracę w szczególnych warunkach także w trakcie zatrudnienia (19)
   Pracownik ma prawo złożyć w trakcie zatrudnienia powództwo o ustalenie, że wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnych warunkach.
 • Pytania i odpowiedzi
  • Ile ważne jest zaświadczenie kwalifikacyjne na wózki widłowe (20)
   Zaświadczenia kwalifikacyjne dotyczące wózków widłowych są ważne 5 lat. Należy zatem sprawdzić, czy nie minęło 5 lat. Dodatkowo, jeżeli pracownik ma wymieniać butle z gazem LPG, musi to być zawarte w programie szkolenia.
  • Czy istnieje obowiązek kotwienia frezarki, wiertarki, wytaczarki do podłoża (21)
   Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie maszyny oraz ich części, jeśli jest to konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, mocuje się za pomocą odpowiednich zaczepów lub innych podobnych urządzeń w celu zapewnienia ich stateczności.
  • Kto wybiera fotel dla pracownika z urazem kręgosłupa (22)
   Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
  • Jakie wymagania ppoż. dla biura i małego magazynu (22)
   Trzeba przeprowadzić szkolenie pracowników z zakresu ppoż. Przepisy bhp mówią, że może to zrobić pracownik bhp, natomiast przepisy ppoż. wskazują, że może je przeprowadzić inspektor ochrony ppoż.
  • Czy pracownik bez prawa jazdy może jeździć wózkiem widłowym (23)
   W sytuacji gdy pracownik posiada ważne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, zaświadczenie kwalifikacyjne dotyczące obsługi wózków jezdniowych, utrata samochodowego prawa jazdy kategorii B nie ma wpływu na możliwość wykonywania pracy z wykorzystaniem wózka.
  • Co zrobić, gdy poziom hałasu jest za wysoki (23)
   Jeżeli przeprowadzone pomiary hałasu wykazują jego natężenie na stanowisku pracy powyżej poziomu NDN, pracodawca powinien: zaktualizować skierowanie lekarskie o wyniki przeprowadzonych pomiarów, zapewnić badania wstępne dla pracowników ze względu na pojawienie się nowego zagrożenia, dokonać oceny ryzyka zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, opracować program działań techniczno- organizacyjnych zmierzających do ograniczenia narażenia na hałas, ustalić częstotliwość wykonywania pomiarów w zależności od uzyskanych wyników.

Aktualności BHP - cały wykaz