Aktualności BHP 2011/09

 • Bezpieczeństwo i higiena w oświacie - zmiana przepisów (3)
 • Zmiany w warunkach technicznych dozoru technicznego specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (2-3)
 • Badania techniczne specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych po nowemu (4-5)
 • Urządzenia służące do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowane na pojazdach drogowych (5)
 • Prawa oraz obowiązki służby bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie (6-7)
 • Nowe formy dozoru technicznego i terminy badań specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych (8-10)
 • Palarnie nie są już pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi! (10)
 • Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów ds. bhp! (11)
 • Jaka powinna być dobra instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy?

W dodatku do numeru

 • Warunki pracy
  • Suszarki do rąk zamiast papierowych ręczników? (2)
  • Bezpieczny remont budynku (2)
 • Prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców
  • Zapoznanie pracowników z regulaminem pracy (3)
  • Okulary korygujące wzrok dla nauczyciela informatyki (3)
  • Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy (4)
  • Orzeczenie lekarskie a obciążenie pracą (4)
 • Wypadki przy pracy
  • Kwalifikacja zdarzenia wypadkowego jako wypadku przy pracy (5)
  • Nagłość zdarzenia wypadkowego (5-6)
  • Przyczyna zewnętrzna zdarzenia wypadkowego (6)
 • Dokumentacja bhp
  • Kartoteka elektronarzędzia (7)
  • Książka szkolenia wstępnego na stanowisku pracy w dziedzinie bhp (instruktażu stanowiskowego bhp) dla wydziału (8)