•  Nowości
  • Procesy galwanotechniczne – wkrótce nowe rozporządzenie (3)
   Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło nowy projekt zmian w przepisach dotyczących procesów galwanotechnicznych. Głównym celem zmian jest podwyższenie standardów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach reprezentujących branżę galwanotechniczną. Przepisy nowego rozporządzenia będą miały zastosowanie do pracowników zatrudnionych w tych podmiotach i do pracodawców, którzy są odpowiedzialni za zorganizowanie pracy pozwalającej na stworzenie bezpiecznych warunków pracy.
  • Przywrócenie obowiązku wykonywania badań okresowych pracowników (4)
   Ministerstwo Zdrowia pracuje nad zmianami w przepisach ustawy antycovidowej. Wśród planowanych nowości jest m.in. zmiana mająca na celu przywrócenie obowiązku wykonywania badań okresowych pracowników. Obecnie nadal obowiązują przepisy, które zawieszają obowiązek przeprowadzania takich badań na czas epidemii.
  • Nowy wzór statystycznej karty wypadku od 1 stycznia 2023 r. (5)
   Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. Zgodnie z założeniami powinno wejść w życie już 1 stycznia 2023 r. Istotna zmiana będzie dotyczyła wskazania, czy wypadek przy pracy zdarzył się podczas jej wykonywania w siedzibie firmy, czy podczas pracy zdalnej. Uregulowanie tej kwestii prawdopodobnie przełoży się też na wzrost składki wypadkowej dla pracodawców.
  • Wpływ wynagrodzenia minimalnego w 2023 roku na inne stawki (6)
   Z początkiem nowego roku kalendarzowego zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dnia 13 września Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, z którego wynika, że w 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie dwukrotnie. Na jakie stawki wpływa zmiana wysokości tego wynagrodzenia?
  • Projekt ustawy o krótszym tygodniu pracy trafił do Sejmu (7)
   Projekt ustawy skracającej tygodniowy wymiar etatu z 40 do 35 godzin trafił do Sejmu. Skrócenie norm czasu pracy nie spowoduje zmian w wysokości wynagrodzenia. Oznacza to, że nie będzie ono niższe niż dotychczas otrzymywane. Projekt nie przewiduje także ograniczeń w sposobach organizacji czasu pracy w okresie rozliczeniowym i umożliwia prowadzenie systemu pracy w trzech ośmiogodzinnych zmianach. Jaki jest cel i potrzeba uchwalenia ustawy?
  • Umowy cywilnoprawne z gwarancją okresów odpoczynku (8)
   Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że każda osoba pracująca – niezależnie od źródła zatrudnienia – powinna mieć zagwarantowane prawo do dobowego odpoczynku. Na wniosek Związku Zawodowego Filmowców Rzecznik skierował w tej sprawie wystąpienie do resortu pracy.
 • Społeczna Inspekcja Pracy (SIP)
  • Udział w postępowaniu powypadkowym – kolejne uprawnienie SIP (9)
   Każdy zgłoszony w zakładzie pracy wypadek powinien być zbadany w celu ostatecznego ustalenia, czy powinien być zakwalifikowany jako wypadek przy pracy. Postępowanie powypadkowe prowadzi zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi obligatoryjnie społeczny inspektor pracy, oczywiście w sytuacji gdy w zakładzie pracy funkcjonuje społeczny nadzór nad warunkami pracy. Mimo że ustawa o społecznej inspekcji pracy posługuje się konstrukcją uprawnienia, to udział w postępowaniu powypadkowym jest prawnym obowiązkiem społecznego inspektora pracy.
 • Pytania i odpowiedzi
  • Czy krwotok z nosa będzie urazem z definicji wypadku przy pracy (11)
  • Czy kobieta może przenosić ciężar o wadze 20 kg przy pracy stałej (12)
  • Ilu przedstawicieli pracowników w komisji bhp (12)
  • Czy wypadek na parkingu zakładu pracy to wypadek przy pracy (13)
 • Szkolenia BHP
  • Blended learning w miejscu pracy (14)
   Coraz większą popularność zyskuje ostatnio blended learning. Co to takiego? To jedna z metod nauczania, która odwołuje się do różnych stylów i sposobów uczenia się. Uczenie się mieszane lub uczenie hybrydowe to połączenie nauki na sali szkoleniowej, z udziałem trenera oraz cyfrowych metod nauczania w postaci elearningu. Blended learning daje przestrzeń i opcje dla tych, którzy lubią uczyć się na sali szkoleniowej, i dla tych, którzy wolą elastyczność czasu i miejsca, jaką dają kursy online i cyfrowa rzeczywistość.
 • Szkolenia BHP – eksperci odpowiadają
  • Czy samozatrudniony musi odbyć szkolenia bhp (15)
   Osoba samozatrudniona stanie się pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy dopiero wtedy, gdy zatrudni pracownika na podstawie umowy o pracę.
  • Jakie szkolenie dla inkasenta (16)
  • Czy inżynier pożarnictwa powinien szkolić z zakresu ppoż. (17)
 • Temat numeru
  • Obraz kontroli małych budów w aspekcie bhp – wskazówki dla pracodawcy (18)
   Budownictwo to przysłowiowe oczko w głowie inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Można to stosunkowo łatwo zweryfikować, analizując dane ze sprawozdań rocznych, jak również informacji zawartych w rocznych i wieloletnich programach działania urzędu. Zgodnie z aktualnym programem działania Państwowej Inspekcji Pracy strategia kontroli i działań prewencyjnych dla sektora budowlanego na lata 2022-2024 zakłada między innymi kontrole mniejszych budów. Realizowane kontrole w powyższym zakresie dostarczają cennych danych co do stwierdzonych nieprawidłowości, w tym stosowanych środków prawnych. Informacje te mogą być wykorzystane przez pracodawców sektora budowlanego, zanim na budowie pojawi się inspektor Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Warunki pracy
  • Zbyt niska temperatura podstawą kontroli inspektora Państwowej Inspekcji Pracy (21)
   Sezon jesienny wiąże się ze znacznym spadkiem temperatur na przestrzeni otwartej. Inaczej sytuacja powinna kształtować się w pomieszczeniach pracy, gdzie przepisy przewidują graniczne temperatury, poniżej których nie powinna ona spadać. Sytuacja na rynku energii może sprzyjać naruszeniom związanym z zapewnieniem właściwej temperatury, szczególnie gdy pracodawca ma wybór między wypłaceniem wynagrodzenia za pracę a zapewnieniem właściwej temperatury. Na chwilę obecną przepisy nie przewidują szczególnych odstępstw od temperatur minimalnych, a przestrzeganie przepisów w tym zakresie może zostać zweryfikowane przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.
 • Instrukcja BHP
  • Instrukcja bhp przy obsłudze kuchenki mikrofalowej (24)

Aktualności BHP - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment