•  Nowości.
  • Środki dla pracodawcy na utworzenie stanowisk pracy zdalnej (3)
   Niektórzy pracodawcy będą mogli uzyskać dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy zdalnej. Aby otrzymać grant na utworzenie stanowiska pracy zdalnej, trzeba będzie jednak spełnić określone warunki. Tak wynika z projektu nowej ustawy o aktywności zawodowej.
  • Bhp przy pracach z zakresu gospodarki leśnej – będą nowe przepisy (4)
   Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt rozporządzenia ministra klimatu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki pracy, wymagań kwalifikacyjnych dla osób wykonujących prace w leśnictwie oraz całego procesu szkolenia. Efektem ma być zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników wykonujących prace z zakresu gospodarki leśnej.
  • Raport: osoby 50? Chcą pracować na emeryturze (6)
   Najnowszy raport Koalicji Bezpieczni w Pracy, pokazuje, że 39% osób w wieku powyżej 50 lat chce pracować na emeryturze. Jednocześnie prawie tyle samo osób wciąż nie podjęło decyzji w tej kwestii. Barierą jest m.in. negatywny wpływ pracy na stan zdrowia, o którym mówi co trzeci badany. Zapewnienie pracownikom 50? Zdrowych i bezpiecznych warunków pracy może być jednym z rozwiązań wobec zbliżającego się kryzysu demograficznego i związanego z nim problemu niedoboru pracowników.
 • Temat numeru.
  • Ogrzewanie pomieszczeń pracy – gdzie szukać oszczędności (8)
   W okresie jesienno-zimowym pracodawcy zastanawiają się, jak zapewnić na stanowisku pracy temperaturę zgodną z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie starają się zaoszczędzić na ogrzewaniu pomieszczeń pracy.
 • Społeczna Inspekcja Pracy (SIP).
  • Uprawnienia związane z rodzicielstwem pod kontrolą SIP (11)
   Zadania społecznego inspektora pracy kojarzą się głównie z obszarem bhp. ma on jednak znacznie szersze pole działania dotyczące ogółu regulacji prawa pracy – przepisów powszechnie obowiązujących i wewnątrzzakładowych. Czynnościom kontrolnym podlegają w szczególności uprawnienia związane z rodzicielstwem. W dużej mierze będą one weryfikowane w kontekście zapewnienia właściwych, bezpiecznych warunków pracy kobietom w ciąży. Nie oznacza to jednak, że społeczny inspektor pracy nie ma prawa zweryfikować pozostałych uprawnień, w tym o charakterze urlopowym.
 • Ocena ryzyka zawodowego.
  • Zagrożenie na stanowisku pracy hydraulika – montażysty (13)
   Ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych. W ocenie ryzyka hydraulika należy uwzględnić zagrożenia na stanowisku pracy i sposoby ochrony przed nimi. To bardzo ważne zagadnienia, o których należy poinformować pracownika.
 • Pytania i odpowiedzi.
  • Czy można zostać pracownikiem bhp po ukończeniu ochrony środowiska (16)
   Żeby ustalić, czy uzyskanie tytułów inżyniera oraz magistra ds. ochrony środowiska pracy jest równoznaczne z ukończeniem studiów o kierunku lub specjalności z zakresu bhp, należy sprawdzić, czy program studiów (wymieniony na dyplomie z uczelni), zawiera tematykę wyczerpującą zakres obowiązków dla służby bhp określonych w rozporządzeniu w sprawie służby bhp. warto też uzyskać informację z uczelni, czy zakres kształcenia spełnia standardy dla kierunku studiów „Bezpieczeństwo i higiena pracy”.
  • Czy można potrącić pracownikowi z wynagrodzenia za zużycie odzieży roboczej (17)
  • Jak zorganizować skład ON na terenie oczyszczalni ścieków (18)
  • Jak oznaczyć nośność regału (19)
   Prawidłowe oznaczenie regałów jest jednym z elementów bezpieczeństwa pracowników magazynu, sprzętu i samych urządzeń do składowania. Sposób wywieszenia informacji o dopuszczalnym obciążeniu danego regału leży w gestii jego użytkownika.
 • Warunki pracy.
  • Czasowe powierzenie innej pracy w końcówce roku kalendarzowego (20)
   Jesień to okres sprzyjający czasowemu powierzeniu innej pracy. Daje bowiem możliwość wykonywania nowych obowiązków również w pierwszych trzech miesiącach kolejnego roku. Powierzając czasowo wykonanie innych zadań, warto jednak pamiętać o obowiązkach z zakresu bhp, które się z tym wiążą. Nie sposób ich uniknąć, nawet uwzględniając kilkumiesięczny okres wykonywania czynności innych niż zwykle.
 • Wypadki przy pracy.
  • Wypadek na zleceniu – szczegółowa analiza prawna (22)
   W przypadku zleceniobiorców tryb postępowania określają przepisy rozporządzenia w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia. Jeśli umowa zlecenia zawarta jest z innym podmiotem niż pracodawca, to sprawa się komplikuje. Sprawdź szczegóły.
  • Wypadek ciężki – czy konieczna opinia lekarza (23)
   Czy zespół powypadkowy powinien zasięgnąć opinii lekarza co do kwalifikacji zdarzenia wypadkowego ciężkiego? Czy zespół może sam dokonać takiej kwalifikacji bez opinii lekarzy? Czy wtedy takie działanie może będzie podważone przez inne organy?
 • Szkolenia BHP – eksperci odpowiadają.
  • Odbyć szkolenie okresowe czy czekać do odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego (24)
   Mając na względzie, że szkolenie okresowe dla służby bhp może być zrealizowane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i nie ma zakazu organizacji szkoleń okresowych nawet w formie stacjonarnej, a posiadanie aktualnego szkolenia przedłuża uprawnienia zawodowe można przejść szkolenie okresowe dla służby bhp i nie czekać na zniesienie stanu zagrożenia epidemiologicznego.

Aktualności BHP - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment