• Jak wezwać pomoc w przypadku pożaru
 • Znak ostrzegawczy informujący o możliwości wystąpienia atmosfer wybuchowych w ilościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu
 • Instrukcja wykonywania uciśnięcia klatki piersiowej
 • Pierwsza pomoc medyczna
 • Zasady postępowania w czasie epidemii – wytyczne dla pracowników
 • Zasady ewakuacji w przypadku pożaru
 • Ręczne przemieszczanie przedmiotów przez jednego pracownika
 • Kolejność mycia rąk
 • Szczepimy się, bo
 • Zakaz palenia na terenie całego zakładu
 • Chroń siebie i innych – wejście tylko w maseczce
 • Schemat podstawowego podtrzymywania życia w czasach COVID-19
 • Uwaga! Roboty budowlane
 • Zgaś światło, jak wychodzisz z pokoju

Aktualności BHP - cały wykaz