Aktualności BHP 2012/02

  • Zmiany NDS i NDN czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (1-2)
  • Wykaz rodzajów czynności zawodowych i zalecanych szczepień ochronnych dla podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności (3)
  • Organizacja społecznej inspekcji pracy (5)
  • Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (6-7)
  • Światło i oświetlenie w firmie (9)
  • Oświetlenie naturalne (dzienne) (9)
  • Oświetlenie sztuczne (elektryczne) (9)
  • Profilaktyka ryzyka zawodowego (10)
  • Skuteczność profilaktyki ryzyka zawodowego (10)
  • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (11-12)