•  Nowości
  • Zmiany w zakresie umów o pracę na czas określony i próbny (3)
   Przyjęta przez rząd nowelizacja Kodeksu pracy (10 stycznia 2023 r.) wpłynie na zasady zawierania i rozwiązywania umów o pracę na czas określony. W istotny sposób zmienią się zasady zawierania umów próbnych. Jakie nowe obowiązki zostaną nałożone na pracodawców w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę na czas określony? Jakie zmiany planowane są w zakresie umów o pracę na okres próbny?
  • Będą zmiany w uprawnieniach rodzicielskich i w umowach o pracę (4)
   W połowie stycznia 2023 roku rząd przyjął projekt zmian w Kodeksie pracy. Jego celem jest wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz dyrektywy work life balance. Zmiany w tym zakresie miały zostać wprowadzone już od sierpnia 2022 roku. Jednak dopiero teraz projekt nowelizacji Kodeksu pracy trafi do parlamentu. Jakie dokładnie zmiany przewiduje?
  • Wysokie koszty nieobecności pracowników z powodu grypy (5)
   Od listopada 2022 roku zachorowalność na grypę w Polsce stale rośnie. Z najnowszych danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wynika, że w pierwszym tygodniu stycznia 2023 roku liczba zachorowań wyniosła 306,6 tys. w porównaniu do 60,8 ty s. w 2022 roku. Z absencją chorobową wiążą się koszty, które ponosi zarówno państwo, jak i przedsiębiorcy. Czy można się przed nimi zabezpieczyć?
 • Przepisy z komentarzem
  • Skutki nieterminowej wypłaty wynagrodzenia za pracę (6)
   Zbyt późna wypłata pensji zawsze zwiastuje kłopoty. Kodeks pracy zawiera wiele przepisów, które chronią wynagrodzenie pracowników. Dotyczą one między innymi terminów wypłaty wynagrodzeń. W każdej firmie mogą być inne, ale data wypłacania pensji musi mieścić się w regulacjach kodeksowych. Brak terminowego wypłacania pensji pracownikom grozi pracodawcy różnymi konsekwencjami. Jakie mogą być skutki opóźnień w wypłacie wynagrodzenia za pracę?
 • Społeczna Inspekcja Pracy (SIP)
  • Problematyka urlopowa pod kontrolą społecznego inspektora pracy (8)
   Urlop wypoczynkowy jest niezbędny do regeneracji pracownika. ma niebagatelne znaczenie dla zdrowia osoby zatrudnionej, ale też dla bezpieczeństwa pracy. Właściwa realizacja przepisów urlopowych z poziomu zakładu pracy znajduje się w orbicie zainteresowania społecznych inspektorów pracy. Wynika to jednoznacznie z przepisów ustawy i powinni być tego świadomi nie tylko społeczni inspektorzy pracy, ale również pracodawcy i pracownicy.
 • Temat numeru
  • Procedura badania trzeźwości pracowników po zmianie Kodeksu pracy (10)
   Najnowsza zmiana Kodeksu pracy daje pracodawcy uprawnienie do prowadzenia kontroli trzeźwości pracowników. Nietrzeźwy pracownik to w końcu źródło zagrożenia. Zwiększa się ryzyko pomyłek, błędów i wypadków przy pracy. Tylko żeby kontrola była możliwa, pracodawca musi najpierw ustalić zakładowe procedury badania trzeźwości pracowników w przepisach wewnątrzzakładowych. Co dokładnie powinna zawierać taka procedura?
 • Szkolenia BHP – eksperci odpowiadają
  • Jak szkolić pracowników przychodni lekarskiej (14)
   Przy rozstrzyganiu wątpliwości odnośnie do przydzielenia pracowników do odpowiedniej grupy na szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, niezbędne jest szczegółowe przeanalizowanie ramowych programów szkoleń, zawartych w częściach III-VIII załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, w połączeniu z wiedzą o rodzaju i warunkach wykonywania prac na tym stanowisku.
  • Kiedy będę pracownikiem służby bhp (prowadzenie szkoleń wstępnych) (15)
   Staż w służbie bhp można zdobyć, będąc zatrudnionym w służbie bhp. z kolei zatrudnienie w służbie bhp jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy spełnia się wymogi kwalifikacyjne dla służby bhp. przepisy nie uzależniają nabycia stażu w służbie bhp od wymiaru czasu pracy ani od liczby pracowników zatrudnionych w zakładzie.
  • Czy pracownikowi delegowanemu z innego kraju UE trzeba zapewnić szkolenie bhp (16)
   Jeśli pracownik został oddelegowany do pracy w Polsce (państwo członkowskie Unii Europejskiej), wówczas należy mu zapewnić warunki bhp, w tym szkolenia w zakresie bhp, obowiązujące na podstawie Kodeksu pracy i rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak dla pozostałych pracowników z Polski w związku z wymogami dyrektywy UE 2018/957 dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.
  • Jak postępować z pracownikiem oddelegowanym do nowej pracy na 1 dzień (szkolenia, badania) (17)
   Zatrudnienie pracownika na innym stanowisku pracy wiąże się z koniecznością spełnienia przez pracodawcę między innymi obowiązków związanych ze szkoleniem w zakresie bhp oraz profilaktycznymi badaniami lekarskimi.
 • Orzecznictwo sądowe
  • Choroba zawodowa tylko w określonym czasie po zakończeniu zatrudnienia (19)
   Schorzenie kwalifikowane jako choroba zawodowa musi wystąpić w terminie określonym w wykazie chorób zawodowych oraz być potwierdzone badaniami lekarskimi. Incydentalne stwierdzenie schorzenia odpowiadającego jednostce chorobowej znajdującej się w wykazie chorób zawodowych, które nie jest potwierdzone kolejnymi badaniami, wyklucza orzeczenie o chorobie zawodowej.
 • Warunki pracy
  • Które przepisy prawa pracy stosować przy zatrudnianiu cudzoziemca (21)
   Po ataku Rosji na Ukrainę sytuacja w naszym regionie stała się dramatyczna. Granicę Polski przekroczyło kilka milionów uchodźców. Przewiduje się, że w Warszawie jest ich już ponad 300 tysięcy. Trudno przewidzieć, jak się rozwinie wojna w Ukrainie. Co będzie dalej? Nie wiadomo… Zatrudnienie cudzoziemca może wzbudzać jednak kilka wątpliwości. Pracodawcy często nie wiedzą, w jakim zakresie stosować polskie przepisy prawa pracy. Jak rozstrzygać problemy z tym związane?
 • Pytania i odpowiedzi
  • Jaka temperatura na bloku operacyjnym (24)
   Umowna temperatura panująca na sali operacyjnej, którą przyjmuje się podczas projektowania urządzeń grzewczych to 24o C.
  • Jakie kwalifikacje dla osób wyznaczonych do zwalczania pożarów i ewakuacji (24)
   Pracownicy wyznaczeni do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników powinni posiadać ukończone szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Aktualności BHP - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment