Aktualności BHP 2014/03

 • Nowości BHP
  • Rozszerzono katalog prac, które mogą być wykonywane w niedziele i święta (2)
 • Orzecznictwo
  • Sąd pracy może badać wypadki przy pracy (3)
 • Zarządzanie BHP
  • Obowiązkiem zespołu powypadkowego jest m.in. zebranie informacji od świadków (4-5)
  • Przed upadkiem z wysokości chronią m.in. zabezpieczenia przeciwupadkowe (8)
  • Zagrożenie pożarowe występuje bardzo często przy pracach spawalniczych (9)
  • Przy ręcznych pracach transportowych łatwo się nabawić urazów kręgosłupa (11)
 • Temat numeru
  • Ćwiczenia ewakuacyjne umożliwiają sprawdzenie procedury alarmowej (8-7)
 • BHP w pytaniach i odpowiedziach
  • Pojedyncze szafki na drodze ewakuacyjnej nie stanowią zagrożenia (12)
  • Do obsługi wózka widłowego należy mieć badania psychotechniczne (13)
  • Lista zagrożeń ułatwia dobór środków ochrony indywidualnej (14)