Aktualności BHP 2014/06

 • Nowości BHP
  • Nowe warunki organizowania przygotowania zawodowego dorosłych
  • Organizacja i funkcjonowanie centrów powiadamiania ratunkowego
 • Szkolenia BHP
  • Nie wszystkie grupy zawodowe można szkolić w formie e-learingu
 • Ochrona środowiska
  • Transport odpadów komunalnych tylko zgodnie z bhp
 • Środki Ochrony Indywidualnej
  • Na ochronnikach oczu powinny być trwałe i czytelne oznakowania
 • Temat Numeru
  • Projektowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wymaga uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Analiza Wypadków
  • Odpowiedzialność pracodawcy za stan bhp ma charakter bezwarunkowy
 • BHP w pytaniach i odpowiedziach
  • Stażysta szkoły średniej może zdobyć uprawnienia SEP
  • Zasady przenoszenia przedmiotów w gastronomii należy zapisać w instrukcji zakładowej
  • Wypadek w drodze do pracy wymaga uwzględnienia elementu zamierzonej docelowości przemieszczania się