Aktualności BHP 2014/08-1

 • Nowości
  • Służby mundurowe mają nowy wykaz chorób i oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu (2)
  • Nowe wymagania bhp i ppoż. w otworowych zakładach górniczych (4)
  • Hipermarkety mają przewagę nad małymi sklepami pod wzglądem bhp (6)
 • Temat numeru
  • Obuwie ochronne poza kluczową rolą musi się charakteryzować odpowiednimi właściwościami użytkowymi i higienicznymi (8-9)
 • Warunki Pracy
  • Zagrożenia związane z ręcznymi pracami transportowymi należą do głównych przyczyn wypadków i zachorowań (10)
  • Pracodawca ponosi odpowiedzialność za ochronę pracowników narażonych zawodowo na boreliozę (12)
 • Orzecznictwo Sądowe
  • Brak związku czasowego, miejscowego, funkcjonalnego wypadku z działalnością gospodarczą wyklucza prawo do renty rodzinnej (14)
 • BHP w pytaniach i odpowiedziach
  • Praca bez orzeczenia o zdolności do niej może przesądzić o uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy (15)
  • Umieszczenie promieniowania jonizującego w ocenie ryzyka zawodowego pielęgniarek jest sporne (15)
  • Pracodawca może wydłużyć przerwę w pracy do 60 minut (15)
  • Ocena zagrożeń i ryzyka zawodowego pracownika administracyjno-biurowego w dziale kadr (16)