Aktualności Ochrony Środowiska - wydanie specjalne 2020/05-06 (79)

 • Temat numeru - Samodzielny audyt środowiskowy – podpowiadamy, jak go zrobić
  Zastanawiałeś się kiedyś, jak przeprowadzić samodzielnie audyt pod kątem hałasu, SZWO, emisji do powietrza oraz gospodarki odpadami w Twoim przedsiębiorstwie? W poniższym artykule znajdziesz wskazówki, które pomogą Ci w realizacji Twoich celów.
 • Emisja do powietrza
  Przykład: na terenie zakładu prowadzone są różne procesy technologiczne, tj. gięcie, wiercenie, szlifowanie, zgrzewanie i spawanie punktowe. Poza tym wyprodukowane elementy maluje się i odtłuszcza w specjalnych preparatach.
 • Substancje zubażające warstwę ozonową (SZWO)
  Przykład: zakład posiada dwa urządzenia klimatyzacyjne, każde o zawartości powyżej 3 kg czynnika chłodniczego R410A będącego gazem zubażającym warstwę ozonową (tzw. SZWO).
 • Emisja hałasu
  Przykład: Na zakład nie została nałożona decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu, więc nie podlega on obowiązkom wykonywania pomiarów emisji hałasu do środowiska ani przedkładania sprawozdań w tym zakresie do WIOŚ.
 • Gospodarka odpadami
  Przykład: na terenie zakładu ABC wytwarzane są różne rodzaje odpadów, i to zarówno odpady niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. Substancje chemiczne magazynowane są razem z odpadami, bez zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych. Na terenie zakładu wytwarzane są tak odpady niebezpieczne, jak inne niż niebezpieczne.
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  Przykład: produkowane wiązki elektryczne nie są sprzętem elektrycznym i elektronicznym, dlatego ich wprowadzanie do obrotu nie podlega przepisom ustawy o ZSEE. Artykuł 4 pkt 13 ustawy o ZSEE definiuje sprzęt elektryczny i elektroniczny jako urządzenie, którego prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, oraz urządzenie mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych, które są zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym nieprzekraczającym 1000 V dla prądu przemiennego oraz 1500 V dla prądu stałego.
 • Odpady opakowaniowe
  Przykład: zakład zajmuje się produkcją stalowych i plastikowych elementów konstrukcyjnych oraz wiązek elektrycznych do pojazdów osobowych. Gotowe produkty pakuje się w pudła kartonowe lub bezpośrednio umieszcza na paletach, a następnie owija folią typu stretch. Produkty wysyłane są w opakowaniach na rynek krajowy i zagraniczny m.in. do Niemiec, Francji, Czech i Chin.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz