Aktualności Ochrony Środowiska 2020/06 (174)

 • Temat numeru: Tarcza antykryzysowa – jakie zmiany wprowadzi
  Dnia 4 maja przekazano prezydentowi ustawę z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zasadniczym celem pakietu ustaw nazwanych tarczą antykryzysową jest zapobieganie negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID-19. Ustawa wprowadza m.in. przesunięcie terminów sprawozdawczych z zakresu ochrony środowiska. Co jeszcze się zmieniło?
 • Jak magazynować odpady palne
  Dnia 4 marca weszło w życie rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.
 • Odpady w czasie kwarantanny – ważne wytyczne ministerstwa
  W związku z trwającą epidemią pojawiło się sporo wątpliwości dotyczących postępowania z odpadami. W celu ujednolicenia w praktyce postępowania w tym obszarze minister klimatu oraz Główny Inspektor Sanitarny wydali dokument pn.: Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).
 • Obowiązki przedsiębiorcy w lipcu 2020 roku
 • Problematyczne przekazywanie osadów ściekowych
  Wejście w życie przepisów dotyczących elektronicznego prowadzenia ewidencji odpadów (BDO) uczyniło problemowym przekazywanie osadów rolnikom posiadającym mniej niż 75 ha ziemi. Szczegóły poniżej.
 • Instrukcja dezynfekcji pomieszczeń
  Pytanie: Na terenie zakładu prowadzimy tzw. wstępne magazynowanie odpadów medycznych. Czy musi tam wisieć instrukcja dezynfekcji pomieszczenia? Jeśli tak, to co powinna zawierać?
 • Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji – kiedy stosować
  Pytanie: Prowadzę kartę ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji, trafiają tam samochody osobowe kompletne o kodzie 16 01 04 oraz niekompletne 16 01 06, natomiast do karty ewidencji odpadów samochody ciężarowe kompletne 16 01 04 i niekompletne 16 01 06. Idąc dalej, przeprowadzam demontaż pojazdów i poszczególne części przyporządkowuję w ramach kodów odpadów: metale żelazne, nieżelazne opony itd., rozbijam je wg schematu demontażu i trafiają do kart ewidencji odpadów 160117, 160118, 160103 itd. Co w takiej sytuacji z ciężarówkami, które są poddane demontażowi? Według BDO przyjęte całościowo trafiają do ewidencji odpadów, a nie ewidencji pojazdów. Jak mam je zdefiniować w odniesieniu do BDO i prowadzenia ewidencji?
 • WIOŚ nałożył nam karę – czy możemy się odwołać
  Pytanie: Wojewódzki inspektorat ochrony środowiska wymierzył naszemu przedsiębiorstwu karę w wysokości tj. 5.000 zł. Kara ta została nałożona za prowadzenie działalności podlegającej obowiązkowi wpisu do Bazy danych o odpadach bez tego wpisu w okresie od 18września 2018 r. do 18 czerwca 2019 r. (data, kiedy uzyskaliśmy wpis). Czy istnieje przepis, który pozwoliłby na odstąpienie od kary? Czy możliwe jest odwołanie od tej decyzji?
 • Zmiany prawne

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz