Aktualności Ochrony Środowiska 2020/11

  • Temat numeru: Nowe rozporządzenia dla transportujących PUPZ
    Znowelizowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadza kilka modyfikacji do wzoru dokumentu handlowego stosowanego przy przewozie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych (wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
  • Za co mogą ukarać Cię Wody Polskie – nowe rozporządzenie
    Dnia 31 lipca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które pracownicy Wód Polskich wykonujący kontrolę gospodarowania wodami są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz warunków i sposobu wydawania upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Sprawdź, czy przepisy również Ciebie dotyczą.
  • 3 pytania dotyczące prac rozbiórkowych
    Prowadzisz prace rozbiórkowe i nurtują Cię zagadnienia związane z ochroną środowiska? W tekście znajdziesz trzy pytania wraz z odpowiedziami zadane przez naszych czytelników.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz