Aktualności Ochrony Środowiska - wydanie specjalne 2021/85

  • Temat numeru: Dowiedz się, jak magazynować odpady zgodnie z prawem
    Przepisy z zakresu ochrony środowiska zmieniają się bardzo dynamicznie. Zaostrzenie przepisów w zakresie magazynowania odpadów jest dużym problemem ze względu na wysokie koszty dostosowania tych miejsc do nowych warunków. Więcej na temat obowiązujących wytycznych przeczytasz w artykule.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz