Aktualności Ochrony Środowiska - wydanie specjalne 2021/88

 • Temat numeru: Wszystko o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie
  Prawo międzynarodowe, europejskie oraz polskie przewiduje zasadę jawności informacji publicznej, w tym informacji o środowisku i jego ochronie. Podstawową regulacją prawną w Polsce odnoszącą się do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Komu przysługuje prawo do informacji o środowisku i jego ochronie? (2)
 • Jakie informacje podlegają udostępnieniu (3)
 • Forma udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie (3)
 • Termin udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie (4)
 • Odmowa udostępnienia informacji (4)
 • Opłaty za udostępnienie informacji, czyli ile zapłacimy (6)
 • Publicznie dostępne wykazy (7)
 • Upowszechnianie informacji drogą elektroniczną (10)

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz