• Temat numeru: Te zmiany w przepisach o odpadach obowiązują od 2022 roku
  W ubiegłym roku zostało wprowadzonych wiele zmian przepisów o odpadach, a część z nich miała odroczony termin obowiązywania na 1 stycznia 2022 r. Ponadto na przełomie roku rząd uchwalił nowelizację ustawy o odpadach. Jakie zmiany prawne wprowadzono?
 • Dotacje na punkty do ładowania pojazdów elektrycznych
  Od stycznia 2022 roku NFOŚiGW uruchomił dotacje m.in. na stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Kto i na co dokładnie może pozyskać środki?
 • System SENT zmienia swój zakres
  Zmiana rozporządzenia dotyczącego systemu monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi wynika z potrzeby objęcia systemem monitorowania towarów z pozycji CN 3814, zawierających co najmniej 70% masy olejów ropy naftowej, innych niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy. Dodatkowo ustawodawca obejmie systemem SENT przewoź odpadów podlegających przywozowi do kraju oraz przewozowi przez terytorium kraju.
 • Odpowiedzi na te pytanie o KOBiZE musisz znać
  W artykule przedstawiono odpowiedzi na często pojawiające się pytania dotyczące uzupełniana raportu w KOBiZE. Pamiętaj, że na jego złożenie masz już niewiele czasu – termin upływa 28 lutego.
 • Sprawozdanie do BDS – pamiętaj, że musisz je złożyć do końca lutego
  Baza Danych Sprawozdań (BDS) o Substancjach Zubażających Warstwę Ozonową (SZWO) i Fluorowanych Gazach Cieplarnianych (f-gazach) to internetowy system, poprzez który składa się sprawozdania dotyczące m.in. obrotu i stosowania tych substancji. Została ona utworzona na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
 • Zasady klasyfikowania odpadów z produkcji odzieży
  Pytanie: Mamy problem z zakwalifikowaniem odpadu. Zajmujemy się szyciem odzieży roboczej i ochronnej. Szyjemy z różnych tkanin – m.in. z tkaniny bawełnianej trudnopalnej i antystatycznej lub poliestrowo-bawełnianej. Po skrojeniu ubrań powstają ścinki z tkanin. Czy zakwalifikować je pod kodem 04 02 09, czy 04 02 22? Czym się kierować przy wyborze odpowiedniego kodu?
 • W jaki sposób należy ewidencjonować odpady z odzysku metali
  Pytanie: Mamy pozwolenie na prowadzenie odzysku metali w procesie R12. Jeśli odzyskaliśmy rury z przyjętego złomu stalowego, które chcemy sprzedać jako rury, a nie złom (proces R4), to czy jest to przygotowanie do ponownego użycia? Jeśli mam odpad w postaci obudowy stalowo-aluminiowej (kod 170405 lub 170407), który waży np. 10 kg, to jak to wprowadzić w BDO (np. po odzysku otrzymałem 7 kg stali i 3 kg aluminium)?
 • Ocena wodnoprawna – kiedy musisz ją uzyskać
  Ocena wodnoprawna to rodzaj decyzji administracyjnej, która została wprowadzona w ustawie Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. Należy ją uzyskać przed przystąpieniem do realizacji niektórych przedsięwzięć oddziałujących na środowisko wodne. Jakich?

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz