• Temat numeru: Pytania i odpowiedzi – opłata środowiskowa
  Opłata za korzystanie ze środowiska to jeden ze środków finansowo-prawnych w ochronie środowiska, którą należy wnieść na konto właściwego marszałka województwa za dany rok kalendarzowy do 31 marca następnego roku. Czego jeszcze o niej nie wiesz?
 • Co zmieniło się w systemie BDO w nowym roku
  Od 1 stycznia weszły w życie przepisy ustawy z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustawy (Dz.U. z 2021 r. poz. 2151), która wprowadza m.in. zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów. Jak to wpłynęło na system BDO?
 • Obowiązuje nowa definicja odpadów komunalnych – z czym to się wiąże
  Od 1 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa definicja odpadów komunalnych. Co to oznacza w praktyce?
 • UE wprowadziła przepisy dotyczące importu produktów ekologicznych
  Import produktów ekologicznych jest od 1 stycznia 2022 r. uregulowany przepisami we wszystkich krajach członkowskich UE, a konkretnie rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej nr 2021/2307. Jakie zmiany zostały wprowadzone?
 • Sprawdź, jakie obowiązki środowiskowe wiążą się z systemem PRTR
  PRTR – Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (element europejskiego rejestru) został utworzony na podstawie art. 236a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska. Prowadzi go Główny Inspektor Ochrony Środowiska w postaci elektronicznej bazy danych (publicznie dostępnej).
 • Osiem praktycznych wskazówek dotyczących sprawozdania o odpadach
  Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami za rok 2021 należy złożyć do 15 marca 2022 r. za pomocą BDO. W artykule znajdziesz odpowiedzi na często pojawiające się wątpliwości dotyczące składania tych rocznych sprawozdań, które pomogą Ci uniknąć błędów.
 • Tego jeszcze nie wiesz o opłacie produktowej
  Opłata produktowa to inaczej kara pieniężna, którą podmiot musi sam naliczyć w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz odpadów poużytkowych (tj. olejów i preparatów smarowych oraz opon pneumatycznych z gumy nowych i używanych).
 • Kto podlega pod przepisy rozporządzenia o magazynowaniu odpadów
  Pytanie: Świadczymy w różnych województwach usługi budowy, rozbiórki i remontów obiektów oraz maszyn i urządzeń. W roku 2021 wytworzyliśmy powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych i 100 Mg innych odpadów. W jakim zakresie dotyczą nas przepisy rozporządzenia o magazynowaniu odpadów?
 • Czy obwoźny skup złomu wymaga zezwolenia na zbieranie odpadów
  Pytanie: Prowadzimy obwoźny skup złomu. Czy potrzebne nam jest zezwolenie na zbieranie odpadów i wpis do BDO?
 • Jakich dokumentów wymaga emisja zanieczyszczeń do powietrza
  Działalność powodująca emisje zanieczyszczeń do powietrza może wiązać się z koniecznością dopełnienia określonych obowiązków. Jakich? Tego dowiesz się z artykułu.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz