• Temat numeru: Aktualna sytuacja polityczna a kwestie ochrony środowiska w UE
  W lutym Rada Unii Europejskiej ds. konkurencyjności odroczyła wdrożenie dyrektywy CSRD. Czy kwestie ochrony środowiska w obecnej sytuacji politycznej zejdą na drugi plan, czy może wręcz przeciwnie? Więcej na ten temat przeczytasz w poniższym artykule.
 • Czy polski system gospodarowania odpadami jest gotowy na wyzwania migracyjne
  Poza oczywistymi wyzwaniami wynikającymi z masowego napływu ludności uciekającej przed wojną w Ukrainie na próbę zostanie też wystawiony polski system gospodarowania odpadami komunalnymi.
 • Polski rynek energii wobec nowych wyzwań
  Wojna w Ukrainie znacząco zmieniła sytuację energetycznego bezpieczeństwa naszego kraju. Władze państwowe muszą podejmować zarówno działania doraźne, jak i długoterminowe, aby uniknąć destabilizacji.
 • Emisja hałasu i jej wpływ na otoczenie zakładu
  Jakie przepisy dotyczące hałasu powinny znać (i przestrzegać) firmy, które emitują hałas na obszary sąsiadujące? Tego dowiesz się z artykułu.
 • Zasady rozliczania i raportowania emisji
  Pytanie: Mamy cztery emitory z wentylacją mechaniczną (3 szt. to odciągi spalin do diagnostyki autobusów na kanałach naprawczych, a 1 szt. to odciąg pojazdów benzynowych). Emisję spalin ująłem w sprawozdaniu z eksploatacji urządzeń w procesach spalania paliw w silnikach. KOBiZE wskazuje jako błąd, że w obszarze tych emitorów nie wykazano żadnej emisji. Jakie substancje są emitowane i w jakiej ilości w odniesieniu do ilości jednostkowej wyrażonej np. w Mg zużytego paliwa? Mamy też emitory na stacji paliw − jeden funkcjonuje w trakcie przeładunku benzyn silnikowych do zbiorników podziemnych, a drugi w momencie przeładunku do pojazdów. Tę emisję wykazałem w tabeli 20 − przeładunek benzyn silnikowych. Jakie substancje są emitowane i w jakiej ilości w odniesieniu do tego przeładunku?
 • Modernizacja instalacji a konkluzje BAT
  Nowy zespół urządzeń i znacząca modernizacja zespołu urządzeń to jedne z definicji zawartych w konkluzjach BAT. Jak należy je rozumieć? Jakie skutki niosą dla prowadzącego instalację oraz wydającego decyzje administracyjne? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule.
 • Marnowanie żywności – o tych obowiązkach musisz pamiętać
  Pytanie: Prowadzimy dużą placówkę handlową, w jaki sposób powinniśmy ograniczać ilość wyrzucanego, niesprzedanego towaru? Co mamy robić w zakresie ograniczania marnowania żywności?
 • Formalności związane z transportem odpadów z Ukrainy
  Pytanie: Podmiot A działający w Polsce przekazuje towar podmiotowi B w Ukrainie. Podmiot B wykonuje usługę na powierzonym towarze i pozostały odpad z towaru oddaje firmie A, z tym że odpad nie wraca do firmy A, tylko jedzie bezpośrednio do instalacji odzysku w Polsce − podmiotu C. Jak powinien wyglądać prawidłowo wypełniony załącznik VII, a co za tym idzie − ewidencja w BDO?
 • Nowe zasady wyznaczania poziomów recyklingu
  Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi. Co się zmieniło w stosunku do wcześniej obowiązujących przepisów?
 • Gospodarowanie odpadami przez gminy od 2022 roku
  W drugiej połowie 2021 roku pojawiły się dwie nowelizacje ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej: ucpg). Co zmieniły?
 • Prawo wodne a zasady stosowania nawozów
  O czym należy pamiętać, przechowując i stosując nawozy naturalne? Które przepisy regulują te kwestie? W jaki sposób bezpiecznie stosować nawozy w pobliżu zbiorników wodnych? Odpowiedzi na te wszystkie pytania poznasz dzięki lekturze poniższego artykułu.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz