• Temat numeru: Gospodarka odpadami opakowaniowymi – co musisz o niej wiedzieć
    Określenie, czym jest gospodarka odpadami opakowaniowymi, wydaje się łatwe i intuicyjne. Jednocześnie w rzeczywistości proces ten nie jest już tak oczywisty i jednoznaczny. W celu pełnego zrozumienia tego terminu, szczególnie w kontekście nowych przepisów o rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP), należy zrozumieć definicje opakowania, odpadu, gospodarki odpadami, a następnie wskazać obowiązki poszczególnych uczestników rynku zagospodarowania odpadów.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz