• Temat numeru: Do końca czerwca masz czas na złożenie deklaracji CEEB
  Zarządca budynku lub lokalu powinien złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Sprawdź, kiedy i jak taką deklarację złożyć oraz w jaki sposób ją wypełniać.
 • Co się zmieniło w kwestii przygotowywania raportów oceny oddziaływania na środowisko (ooś)
  Dnia 23 kwietnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Ma ono wpływ na podmioty, które zajmują się opracowywaniem tzw. raportów oceny oddziaływania na środowisko (ooś). Co się zmieniło?
 • Zakaz importu węgla z Rosji a kolejne towary w SENT
  Pojawił się nowy projekt rozporządzenia, zgodnie z którym system monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów SENT obejmie kolejną grupę towarów, w tym: węgiel, koks i brykiety. Zmiana przepisów ma związek z zakazem importu węgla z Rosji.
 • Zmiany w ustawie Prawo energetyczne – wdrożenie gospodarki wodorowej
  Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło prace mające na celu wdrożenie polskiej gałęzi gospodarki wodorowej. Powstał projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.
 • Energia wiatrowa w Polsce – perspektywy i zmiany
  Wykorzystanie energii wiatrowej jest jedną z szans na osiągnięcie ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu. Jego głównym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej (zerowego bilansu emisji dwutlenku węgla, czyli w praktyce wyeliminowanie paliw kopalnych z procesu produkcji energii) do 2050 r. Konieczna jest zatem transformacja gospodarki na OZE, czyli odnawialne źródła energii, których znaczenie będzie systematycznie rosło w polskim bilansie energetycznym.
 • Zasady uzupełniania sprawozdania o opakowaniach
  Pytanie: Pracuję w firmie produkującej i sprzedającej maszyny w opakowaniach dla klientów krajowych oraz zagranicznych. Firma nie ma umów dotyczących recyklingu, odzysku itp. W sprawozdaniu o produktach i opakowaniach wypełniamy tabelę 5.1 dla produktów wprowadzonych do obrotu w kraju. Co z produktami w opakowaniach wywiezionymi za granicę? Czy dane wpisać do tabeli 3 (informacja o wywiezionych za granicę opakowaniach)?
 • Obowiązki przedsiębiorcy w lipcu 2022 roku – Standardy emisyjne i zgłaszanie instalacji
  Pytanie: Mamy instalację do powlekania produktów z tworzyw sztucznych, a więc znajdującą się w załączniku 9 rozporządzenia dotyczącego standardów emisyjnych. W instalacji wykorzystywane są farby wodne oraz dwa rozpuszczalniki organiczne. Łączna zdolność produkcyjna wymaga dla danego procesu poniżej 5 Mg zużycia LZO, a więc nie spełnia wszystkich warunków §31 ww. rozporządzenia. Czy instalacja wymaga pozwolenia? Dodam, że emisja wszystkich zanieczyszczeń emitowanych przez zakład (łącznie z przedmiotową instalacją) nie przekroczyła 10% wartości odniesienia/dopuszczalnych przez poszczególne zanieczyszczenia.
 • Czy przeniesienie opinii gminy do nowej lokalizacji jest możliwe
  Pytanie: Firma planuje wynająć nowe miejsce i zainstalować tam dziesięć wtryskarek do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, które będą przeniesione z dotychczasowej lokalizacji. Wynajmujący nie ma decyzji środowiskowej (dalej: duś) dla takiego przedsięwzięcia. Po czyjej stronie leży ewentualny obowiązek jej uzyskania? Czy możemy rozszerzyć posiadaną opinię urzędu (stanowiącą o braku konieczności uzyskania duś) na nową lokalizację, uzupełniając ją tylko o wymagane dokumenty?
 • Zmiany prawne – Kiedy możesz zrzec się pozwolenia wodnoprawnego
  Przedsiębiorcy często chcą zakończyć obowiązywanie pozwolenia wodnoprawnego i składają wniosek na podstawie art. 407 ustawy Prawo wodne, nie wnioskując o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania. Czy jest to zgodne z prawem? Czy można określić datę, od której obowiązuje takie zrzeczenie? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziesz w artykule.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz