• Temat numeru: Zmiany dotyczące wysokości kar za przestępstwa przeciwko środowisku
  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Sprawca zapłaci od 10 tys. do 10 mln zł.
 • Podatek od emisji CO2 obejmie wszystkie pojazdy
  Najprawdopodobniej już od 2028 roku podatek od emisji CO2 będzie doliczany do ceny paliwa. Zapłacą go wszyscy użytkownicy dróg, a nie tylko przewoźnicy, jak planowano wcześniej. Ostateczna wersja przepisów zostanie ustalona po negocjacjach Rady UE i Parlamentu.
 • Aktualna sytuacja energetyczna Polski
  Wpływ na sytuację energetyczną Polski mają krajowe i unijne strategie związane z transformacją źródeł energii. Polska energetyka wykorzystuje w dużym stopniu paliwa kopalne, których stosowanie powoduje zanieczyszczenie powietrza i pogłębianie zmian klimatycznych.
 • Kto odpowiada za odpady wytwarzane w ramach świadczenia usług
  Pytanie: Czy w przypadku świadczenia usług w zakresie innym niż usługi wymienione w art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o odpadach jesteśmy wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług (realizujemy usługi dotyczące gospodarki magazynowej i logistyki dostaw)? Czy musimy zaznaczać opcję świadczenia usług w BDO? 
 • Stan magazynowy w BDO – w jaki sposób dokonać korekty
  Pytanie: Co można zrobić, gdy omyłkowo wprowadzono dane, które sugerują, że odpad pozostał z poprzedniego roku, ale nie jest to zgodne z prawdą?
 • W jaki sposób obliczyć opłatę za wodę pobraną ze studni
  Pytanie: Jaka jest stawka za 1 m3 pobranej wody ze studni? Jak wyliczyć opłatę? Mamy pozwolenie na pobór wód innych niż do celów spożywczych (dbanie o zieleń).
 • Kiedy musisz zmienić decyzję środowiskową
  Pytanie: Musimy wystąpić o nowe pozwolenie wodnoprawne dla oczyszczalni ścieków. W międzyczasie na terenie obiektu powstała wiata do magazynowania osadów oraz garaż. Do wniosku o pozwolenie wodnoprawne należy dołączyć m.in. decyzję środowiskową. Czy w związku z tym jesteśmy zobowiązani występować o nową decyzję? 
 • Zasady sprzedaży przemiału tworzyw sztucznych do Niemiec
  Pytanie: Wyprodukowany przez nas przemiał tworzyw sztucznych sprzedajemy do Niemiec pakowany w worki big bag. Odbiorcą w tej sytuacji jest niemiecka firma, a nie odbiorca detaliczny. Czy w tej sytuacji musimy rejestrować się w LUCID? Jak to zrobić? 
 • Sprawozdawczość w zakresie pobierania wód
  Pytanie: Czy korzystający z usług wodnych są nadal zobowiązani do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości pobieranych wód podziemnych i powierzchniowych, jeśli w rozporządzeniu z 8 stycznia 2020 r. zostały uchylone załączniki nr 2 i nr 3? 
 • Brak systemu zarządzania środowiskowego u podmiotu pośredniczącego
  Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o bateriach i akumulatorach podmiot pośredniczący musi mieć wdrożony system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami systemu ekozarządzania i audytu (EMAS) lub z normą ISO 14001. Czy można podpisać umowę z podmiotem, który nie spełnia tego warunku?
 • Czy koperty kurierskie są opakowaniem
  Pytanie: Czy jeżeli do towaru, który jest zapakowany na palecie, dołączam przylgi lub koperty kurierskie, w których jest faktura, to te koperty są opakowaniem wprowadzonym na rynek? Chodzi o liczbę opakowań wprowadzonych do rozliczenia.
 • Czym jest Centralna Baza Operatorów (CRO) i kogo dotyczy
  CRO, czyli Centralna Baza Operatorów, jest jedną z mniej znanych baz danych środowiskowych. Baza zawiera dane o użytkownikach urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub f-gazy (fluorowane gazy cieplarniane).
 • Na jakich zasadach możesz przeprowadzić termomodernizację budynku
  Ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków określa m.in. zasady termomodernizacji i finansowania części kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych oraz przedsięwzięć niskoemisyjnych.
 • Czym jest plan rozwoju i modernizacji urządzeń
  Czym jest plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych? Jakie kompetencje w tym zakresie ma gmina? Czy rada gminy może odmówić jego zatwierdzenia? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz