• Na jakich zasadach możliwe jest pozyskiwanie energii z odpadów
    Pozyskiwanie energii z odpadów budzi wiele kontrowersji i jest tematem sporów w różnych środowiskach. Energia powstaje w procesie spalania, który w terminologii specjalistycznej i prawnej występuje jako pojęcie termicznego przekształcania odpadów. Z jednej strony mamy stanowisko grona ekspertów i techniczne podejście do procesu zagospodarowania odpadów, z drugiej – zdanie mieszkańców, którzy nie chcą, aby w ich sąsiedztwie funkcjonowała spalarnia odpadów.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz