• Temat numeru: Uwaga – od listopada całkowita cyfryzacja bazy KOBiZE
  Modyfikacja przepisów prawnych ma zapewnić elektronizację wszystkich procedur, które są związane z KOBiZE, w tym rejestracji podmiotów, aktualizacji danych czy pozostałych funkcjonalności bazy. Co zmienia nowe rozporządzenie?
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym a zanieczyszczenia organiczne
  Unia Europejska systematycznie realizuje zadania związane z ochroną środowiska naturalnego, w tym ograniczając ilość wprowadzanych do środowiska toksyn, w celu umożliwienia pełnego wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Zmiany prawne
  • Normy jakościowe węgla a problem smogu
   Na podstawie rozporządzenia w sprawie odstąpienia od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych ponownie odstąpiono na 60 dni od stosowania wymagań jakościowych dla paliw stałych. Rozporządzenie weszło w życie 28 sierpnia, a więc powinno obowiązywać do 26 października. Co dalej?
  • Zasady przekazywania odpadów osobom fizycznym
   Pytanie: Pracownik zakładu wytwarzającego odpady chce odkupić odpad (kod 17 04 05 żelazo i stal), który do tej pory był przekazywany podmiotowi zewnętrznemu mającemu stosowną decyzję. Czy gdzieś w BDO mamy zaznaczyć, że przekazaliśmy odpady osobie fizycznej? Jeżeli masa danych odpadów nie przekracza wartości zawartych w rozporządzeniu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, to powinniśmy dla nich wystawiać karty przekazania odpadów (KPO)?
  • Zasady transportu odpadów złomu z Ukrainy
   Pytanie: Jakie są wymagania prawne dotyczące zakupu i przemieszczania odpadów puszek aluminiowych z Ukrainy? Zajmujemy się skupem odpadów złomu, które przekazujemy do ostatecznego recyklera.
  • Zmiany dotyczące przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko
   Pytanie: Podobno nastąpiły w tym roku jakieś zmiany dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ale nie zdążyłam się z tym wcześniej zapoznać. Co dokładnie się zmieniło?
  • Wątpliwości w zakresie świadczenia usług i obiektów liniowych
   Pytanie: Czy jako zakład mięsny wytwarzający odpady (pierwotny ich wytwórca), niemający nic wspólnego ze świadczeniem usług w zakresie budowy, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń, powinniśmy zaznaczać informację, że wytwarzamy odpady w wyniku świadczenia usług (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach)? A co z działalnością w zakresie obiektów liniowych (w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy Prawo budowlane)?
  • Postępowania kompensacyjne a pozwolenia na emisję
   Postępowanie kompensacyjne zgodnie z art. 225-229 ustawy Prawo ochrony środowiska (dalej: POŚ) ma na celu ochronę powietrza oraz zapewnienie możliwości rozwoju działalności gospodarczych. Na czym ono dokładnie polega?
  • Trzy pytania dotyczące decyzji w zakresie ochrony środowiska
   W artykule opisano trzy problematyczne kwestie dotyczące uzyskiwania decyzji z zakresu ochrony środowiska. Koniecznie sprawdź, czy miałeś lub masz wątpliwości dotyczące którejś z nich.
  • Dowiedz się, jak zabezpieczyć się przed wyciekami
   W wielu firmach przechowywane są substancje niebezpieczne, których opakowania mogą ulec rozszczelnieniu. Zabezpieczeniem przed takim wyciekiem może być umieszczanie opakowań zawierających ciekłe odpady niebezpieczne na wannach wychwytowych. Na czym to polega?
  • Co warto wiedzieć o uprawnieniach do emisji CO2
   Uprawnienia do emisji CO2 stanowią realizację założeń dyrektywy nr 2003/87/WE ustanawiającej system handlu przydziałami do emisji gazów cieplarnianych w ramach Wspólnoty. Główne cele, które zostały określone w dyrektywie, koncentrują się na wspieraniu zmniejszania emisji gazów cieplarnianych, przy założeniu efektywności kosztowej i gospodarczej.
  • Masz ogniwa fotowoltaiczne? Przeczytaj ten artykuł
   Wiele podmiotów nie wie, w jaki sposób powinny kwalifikować powierzchnię zagospodarowaną pod ogniwa fotowoltaiczne. Co w takiej sytuacji stanowią przepisy prawa?
  • Przeciwdziałanie przestępczości środowiskowej – zestawienie kar
   1 września 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. O tych zmianach pisaliśmy już we wrześniowym wydaniu, ale w tym artykule uzupełnimy wcześniejsze informacje o szczegółowy katalog kar, do którego zawsze będziesz mógł sięgnąć w razie wątpliwości.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz