• Temat numeru: Zmiana przepisów dotycząca pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  Od 20 września obowiązuje ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967). Nie jest to akt prawny, który w jednoznaczny sposób dotyczy przepisów z zakresu ochrony środowiska, ale reguluje aspekty, które są związane z tą dziedziną. Jakie? Tego dowiesz się dzięki lekturze artykułu.
 • Zmiany prawne
  • Zmiany opłat w gospodarce wodno-ściekowej
   Od 2023 roku będzie obowiązywać obwieszczenie ministra infrastruktury z 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od 1 stycznia 2023 r. Zmienią się wysokości niektórych opłat w gospodarce wodno-ściekowej. Ile zapłacisz na przykład za wydanie pozwolenia wodnoprawnego?
  • Rozliczenia prosumentów w nowym roku
   Ministerstwo Klimatu i Środowiska udzieliło wskazówek dotyczących sposobu rozliczeń w systemie net-billing i net-metering przez prosumentów w 2023 roku. O czym musisz wiedzieć?
  • Pasze lecznicze a kwestie zezwoleń z zakresu gospodarowania odpadami
   Przyjęto nową ustawę o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o odpadach. Nowy akt prawny dostosowuje polskie prawo do przepisów UE w sprawie wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania paszy leczniczej. Ujednolicone zostaną wymagania, które muszą spełniać podmioty funkcjonujące na rynku pasz, zgodnie z którymi mogą wytwarzać, przechowywać i transportować paszę leczniczą lub produkty pośrednie. Nowy akt prawny wprowadza także modyfikacje do ustawy o odpadach.
  • Jakie zmiany przepisów ochrony środowiska obowiązują od 2023 roku
   Pierwszy kwartał to zazwyczaj trudny i intensywny czas dla osób zajmujących się realizacją zadań środowiskowych w firmach. Oprócz corocznego raportowania do organów administracji ważne jest zaplanowanie działań na cały rok, do czego niezbędna jest analiza zmian prawnych wchodzących w życie w nowym roku.
  • Odpady komunalne – wątpliwości dotyczące sprawozdawczości
   Podmioty gospodarujące odpadami komunalnymi mają obowiązek sprawozdawczy w zakresie tych odpadów za rok 2022. Czego jeszcze nie wiesz o tych sprawozdaniach?
  • Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji
   Pytanie: Gmina to właściciel nieruchomości obejmującej kilka działek. Jedna z tych działek jest dzierżawiona firmie A, która z kolei wynajmuje znajdujące się na niej lokale usługowe i parking kilkunastu najemcom. Na kim i w jakim zakresie spoczywa obowiązek uiszczenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej? Czy istnieje obowiązek przekazywania informacji dotyczącej powierzchni utwardzonej przez którąś ze stron? 
  • Sprawdź, czy i kiedy musisz złożyć deklarację do CEEB
   Pytanie: Zakład produkcyjny ma kotłownię gazową złożoną z kotłów 0,72 MW, 0,39 MW i 0,581 MW. Kotły są zgłoszone do starostwa oraz KOBiZE. Czy potrzebne jest również ich zgłoszenie do CEEB? 
  • Dotacje z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027
   Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021−2027 stanowi źródło finansowania unijnego dla międzynarodowych projektów partnerskich, które mają na celu kształtowanie regionów nadmorskich w taki sposób, aby stały się bardziej innowacyjne, wodo oszczędne i neutralne dla klimatu. Dofinansowanie mogą otrzymać instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy z terenu całej Polski.
 • Obowiązki przedsiębiorcy w styczniu 2023 roku

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz