• Temat numeru: Czym jest System Elektronicznego Nadzoru Transportu
  Monitorowanie przez Krajową Administrację Skarbową drogowego i kolejowego przewozu tzw. towarów wrażliwych oraz obrotu paliwami opałowymi odbywa się z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego – Systemu Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT).
 • Słowniczek i wykaz skrótów
  • Podmioty i towary podlegające SENT
   Konto na PUESC może założyć tylko osoba fizyczna. W przypadku podmiotów gospodarczych, zobowiązanych do dokonywania czynności w rejestrze SENT może to być np. pracownik tego podmiotu posiadający stosowne pełnomocnictwo. Jakie dokładnie podmioty i towary podlegają SENT?
  • Dostępne usługi na platformie PUESC
   Podmiot zobowiązany do przesyłania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszenia, po zalogowaniu się na PUESC i wybraniu właściwej usługi w grupie „Przewóz towarów objętych monitorowaniem (SENT)”, powinien wybrać odpowiedni „Formularz do wypełnienia”.
  • Kary i kontrole dotyczące systemu SENT
   Za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących SENT podmiotom zobowiązanym do realizowania obowiązków z nim związanych grożą surowe kary. Jakie?
  • Zgłaszanie przewozu odpadów krok po kroku
   Przewóz odpadów, który podlega rozporządzeniu WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów oraz który rozpoczyna się poza granicami kraju i kończy w Polsce (SENT_200) bądź rozpoczyna i kończy poza granicami kraju, ale odbywa się przez Polskę (SENT_300) – należy zgłosić do rejestru SENT. W jaki sposób?
  • Obowiązki przewoźnika po otrzymaniu numeru referencyjnego
   W momencie gdy przewoźnik otrzyma od odbierającego numer referencyjny SENT200 oraz klucz przewoźnika, powinien niezwłocznie wejść na swoje konto i uzupełnić swoje dane w zgłoszeniu. O czym musi pamiętać?
  • Odbiorca towarów w SENT
   Podmioty odbierające prowadzące działalność gospodarczą, które uzupełniają zgłoszenia o informację o odbiorze towaru – powinny posiadać zaawansowany poziom dostępu do PUESC.
  • Kiedy potrzebujesz pełnomocnictwa i jak je dołączyć
   O zakresie pełnomocnictwa w systemie SENT decyduje odpowiednio podmiot wysyłający, odbierający lub przewoźnik.
  • Sprawdź, jak się zachować w przypadku awarii po zgłoszeniu
   W ramach funkcjonowania systemu SENT może też dochodzić do innych problematycznych sytuacji. Jedną z nich może być wystawienie zgłoszenia elektronicznie, ale brak możliwości jego dalszej aktualizacji. Co wtedy zrobić?
  • Awaria systemu SENT – co zrobić w takim wypadku
   Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usług w systemie SENT, w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe. W takich sytuacjach należy stosować procedurę awaryjną.
  • System Elektronicznego Nadzoru Transportu w orzecznictwie
   Z artykułu dowiesz się, dlaczego NSA uchylił wyrok WSA w sprawie kary za domniemane naruszenie przepisów do SENT.

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz

Komentarze obsługiwane przez CComment