• Temat numeru: Jak rozwija się sektor OZE w Polsce
  Rozwój nowych technologii z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE), szczególnie energetyki słonecznej oraz lądowych farm wiatrowych, jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. 
 • Zmiany prawne
  • Dodatkowe środki dla rolników
   W Dzienniku Urzędowym opublikowano nową ustawę o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej. Jakie są jej główne założenia?
  • Nabór do „Mój Prąd 5.0” już uruchomiony!
   Została uruchomiona kolejna edycja programu „Mój Prąd”. Co warto wiedzieć o najnowszym naborze?
  • Obowiązki środowiskowe posiadacza pojemnika na paszę
   Przypadki, w których zbiorniki na paszę wymagają uzyskania pozwolenia, zostały wskazane w rozporządzeniu w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, oraz rozporządzeniu w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.
  • Pakowanie wysyłanych produktów a wpis do BDO
   Pytanie: Prowadzę malutki sklep internetowy sprzedający w Polsce. Nie jestem producentem, nic nie importuję, nie jestem też jedynym dystrybutorem. Produkty biorę od innych sklepów w kraju, które są dostępne dla wszystkich klientów (np. kawa, herbata, oleje spożywcze). Kartony do wysyłki kupuję od polskiego dostawcy, nie są one produkowane na moje zamówienie i nie zawierają logo. Czy mam się rejestrować w BDO jako wprowadzający opakowania?
  • Sprawdź, kto jest sprzedawcą odpadów, a kto nie
   Pytanie: Produkujemy wyroby chemii organicznej dla klientów krajowych i zagranicznych. Usługa produkcyjna była realizowana dla klienta na bazie jego technologii z wykorzystaniem naszej instalacji i pracowników. Wyprodukowany produkt nie spełnił jednak oczekiwań klienta i ten kazał go zutylizować. Odpady objęliśmy zakresem swojego pozwolenia zintegrowanego i oddaliśmy jako wytworzone przez nas. Chcemy wystawić fakturę uwzględniającą koszty utylizacji oraz narzucić marżę za organizację wywozu odpadów („usługa utylizacji”). Czy jest to zgodne z przepisami? Czy nie zostaniemy potraktowani jako sprzedawcy odpadów, jeżeli w jakimś sensie na tym zarobimy?
  • Obowiązki wytwórcy zależnie od ilości i rodzajów wytworzonych odpadów
   Pytanie: W ramach wydawania decyzji na wytwarzanie uwzględniającej 14 różnych kodów odpadów (w tym 3 niebezpiecznych) postępowanie zostało umorzone. Co to oznacza? Czy te odpady należy wpisać do wniosku aktualizacyjnego jako wytwarzane poza instalacją? Co jeśli wytworzę ponad 100 kg odpadów niebezpiecznych? 
  • Decyzja środowiskowa przy konfekcjonowaniu produktów
   Pytanie: Czy mając aktualne decyzję na wytwarzanie odpadów oraz pozwolenia wodno-prawne, potrzebujemy dodatkowej decyzji środowiskowej na konfekcjonowanie produktów spożywczych?
  • Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   Pytanie: Muszę złożyć wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Podobno pojawił się w 2023 roku nowy wzór takiego wniosku. Gdzie go znajdę?
  • Z czego wynika wzrost zawartości miedzi w ściekach
   Pytanie: W badaniach ścieków zauważyliśmy wzrost poziomu miedzi. Z czego może on wynikać? Dodam, że produkujemy koperty.
  • Czy pompy ciepła podlegają wpisowi do CRO
   Pytanie: Czy ogrzewanie pomieszczeń biurowych za pomocą pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym podlega wpisowi do CRO?
  • Jak liczyć ślad węglowy w przedsiębiorstwach
   Mianem „śladu węglowego" określa się wyliczenie całkowitej emisji gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia produktu (przedsiębiorstwa). Jest on wyrażony jako ekwiwalent dwutlenku węgla na jednostkę funkcjonalną produktu (CO2e/jedn. funkcjonalna). Jak go wyliczać?
  • Odpady wytwarzane w gospodarstwie rolnym – jak je zagospodarować
   Odpady w gospodarstwie rolnym, które są bardzo różne, klasyfikuje się przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju. Jakie to rodzaje odpadów i w jaki sposób można je zagospodarować? Dowiesz się z artykułu.
  • Kary za brak wyników prowadzonych pomiarów wód
   Podmiot korzystający z usług wodnych przekazuje wyniki pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi w formie pisemnej, w postaci papierowej lub dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym albo osobistym, lub uwierzytelnianego w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej, za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych. Co grozi za niewywiązanie się z tego obowiązku?

Aktualności Ochrony Środowiska - cały wykaz